Jan Schumann

Medlem af Amager Vest Lokaludvalg

Jan er meldt ind som repræsentant for Grundejerforeningen Gimle.

Om Jan

Jeg har boet i Amager Vest siden 1975, først i en haveforening på Kongelundsvej og siden 1982 på min nuværende adresse.  

Igennem alle årene har jeg været engageret i lokalt kultur- og idrætsliv.  Jeg har en fortid som medarbejder i Klub 47, bestyrelsesmedlem i Amager SK, formand for Sundby Boldklub og formand for min grundejerforening. Mit lokale netværk er alsidigt og vidtfavnende. 

Vores lokalområde er unikt på mange måder. Vi har indenfor ganske få km2 alt det bedste og det værste, en by kan byde på. Det er i det spændingsfelt, lokaludvalget skal operere. 

Jeg er først og fremmest amagerkaner, men jeg mener i øvrigt, at hele hovedstadsregionen savner en koordineret planlægning.

I Amager Vest Lokaludvalg er mine kerneområder:  

1. Fysisk planlægning. Amager Vest er udfordret på mange områder. Amagerbrogade er en rodebutik. Ørestad savner liv. Amager Fælled er forurenet. Havnefronten og kolonihaverne er truede. Vi savner desuden idrætsfaciliteter og gode mødesteder. 

2. Energi- og miljøområdet. Boligmassen i vores område trænger mange steder til en opgradering. Det gælder både for villaer og større ejendomme. Det er et fælles ansvar at spare på energien, forurene lidt mindre og sortere vores affald ordentligt. Amager Vest Lokaludvalg kan medvirke til at skabe opmærksomhed og fællesskaber omkring disse dagligdags-gøremål. 

3. Trafik og erhverv. I den levende og dynamiske by, som jeg drømmer om, bevæger man sig primært rundt med muskelkraft.  Der skal være gode brede cykelstier overalt og mindre afstand mellem arbejdsplads og hjem. Der skal findes plads til mindre virksomheder, som ikke støjer og forurener.  

Der er rigeligt at tage fat på. Når rammerne er i orden, kan man bedre koncentrere sig om indholdet. Men mens vi venter på,  at alle de fysiske rammer kommer i orden, skal vi have fest, skabe nærvær, passe på hinanden og dyrke det muliges kunst.