Jan Oster

Medlem af Amager Vest Lokaludvalg

Jan er valgt ind som repræsentant for Islands Brygge Lokalråd.