Ib Ferdinansen

Medlem af Amager Vest Lokaludvalg

Ib er valgt ind som repræsentant for AB Gulfoss.