André Just Vedgren

André er formand for Amager vest lokaludvalg

André har boet i Ørestad siden 2004 og været med i lokaludvalget siden grundlæggelsen i 2007. Først som tovholder for arbejdsgruppen for fysisk planlægning, siden som næstformand og senest fra 2017 som formand.

André var bannerfører for at få havnetunnellen væk fra Amager Fælled og med til at koordinere kampen for at flytte Amager Fælled Vest-byggefeltet fra den gamle strandeng.

Som formand arbejder han for, at vi agerer på et sagligt grundlag, at alle bliver hørt og at vi står sammen som lokaludvalg – så høres vores stemme tydeligere.