Weekenden stod på opstartsseminar

I weekenden d. 21.-22. maj mødtes det nye lokaludvalg til drøftelser om fremtiden og spændende oplæg. Og så blev der også plads til et par uformelle snakke omkring middagen.
Formand Kresten Thomsen indledte med velkomst.
Fotograf
Jakob Korshøj

Weekendens seminar foregik i fine rammer på Crown Plaza i Ørestad, hvor Amager Vest Lokaludvalg samt suppleanter deltog for at drøfte fremtiden.

Det primære arbejde stod på at spore sig ind på fremtidige projekter og idéer, og dem var der masser af fra det nyvalgte og ambitiøse lokaludvalg.

Drøftelse af grupper

Lørdagens arbejde startede ud med drøftelse af grupper fordelt på forskellige emner som trafik, børneliv, byudvikling, kultur, idræt og nærdemokrati. Ud fra disse emner fik lokaludvalgets medlemmer et indblik i hinandens ambitioner og idéer, så de kunne tage det med videre i deres arbejde med at etablere arbejdsgrupper.

I løbet af weekenden samledes de på kryds og tværs af arbejdsemner, så alle kunne få sine input med.

Seminaret stod også på spændende oplæg, der skulle klæde lokaludvalget godt på til deres arbejde de kommende fire år. Bl.a. et oplæg om Københavns Kommune som organisation, et oplæg fra Valby Lokaludvalg og et oplæg om arbejdet med Bydelsplanen, som lokaludvalget påbegynder efter sommeren.

Derudover lærte lokaludvalget også om reglerne for fordeling af puljemidler, og så var Demokratigaragen også forbi for at fortælle om deres spændende projekter.

Lørdagen blev afrundet med hygge og middag.

Søndagen stod på fælles debat om nye arbejdsgrupper samt det kommende arbejde med Bydelsplanen.

Nye arbejdsgrupper

På det efterfølgende lokaludvalgsmøde d. 24. maj kom medlemmerne frem til at etablere følgende arbejdsgrupper:

Lokaludvalgets arbejdsgrupper

Faste grupper:

  • Bolig, miljø og erhverv
  • Ældre, sundhed, social og integration
  • Børn, unge, kultur, fritid og idræt
  • Puljemidler

Projektgrupper:

  • Nærdemokrati
  • Kigkurren
  • Overdækning af motorvejen

Mere info om de enkelte arbejdsgrupper kommer senere.

Næste skridt

Til de første arbejdsgruppemøder vil medlemmerne lave en plan for, hvilke projekter de vil arbejde for i Amager Vest, og så vil de også forberede det kommende arbejde med Bydelsplanen 2022-2026.

Bydelsplanen udarbejdes hvert fjerde år i hver af de 12 bydele, og beskriver visioner, strategier, idéer og konkrete forslag til den lokale udvikling i Amager Vest. De bliver til i tæt dialog med lokale beboere, aktører og erhvervsdrivende og skal afspejle væsentlige behov, ønsker og idéer til bydelsudviklingen.

Til lokaludvalgets møde d. 21. juni skal medlemmerne også stemme om, hvem der bliver formand og næstformand de kommende fire år. I marts besluttede lokaludvalget at udpege Kresten Thomsen og Mark Gray som hhv. midlertidig formand og næstformand.

Flere billeder