Vores input til Kommuneplan 2024

Kommuneplan 2024 har været i intern høring hos bl.a. lokaludvalg, og vi er nu klar med vores indledende bemærkninger. Kommuneplanen kommer også i offentlig høring efter sommerferien.

Kommuneplan 2024 har været i internhøring hos bl.a. lokaludvalg, og vi er nu klar med vores svar.

"Det er vigtigt for lokaludvalget at påpege et påtrængende behov for at afbøde de værste konsekvenser af den vækst København har været genstand for de sidste 25 år. Vi mener, at det er tid til at sætte fokus på øget trivsel i vores by og i en mangfoldig udnyttelse af byens gaderum af hensyn til fremtidige levemuligheder for mennesker i byen, som bor eller bosætter sig i byen. Dette fokus gør sig til en vis grad gældende i Kommuneplanstrategi 2023, ”Fremtidens klimavenlige hovedstad” men vi savner fortsat, at strategiens flotte visioner udmøntes i kommuneplanens retningslinjer og rammer."

Sådan indleder vi vores svar i høringen for den kommende Kommuneplan 2024. Vi har i vores svar udarbejdet 11 konkrete forslag med fokus på bevarelse af den grønne by, friarealer, regionalt samarbejde, affaldssortering, bedre muligheder for handicappede samt fokus på en bedre udvikling af Ørestad Syd og Bella Center.

Læs hele vores høringsvar i bilaget forneden.