Vision Sundholm – Samskabelse, aktiviteter og rum for alle!

Sundholm skal have flere aktiviteter og mere aktive byrum. Vision Sundholm giver et bud på, hvordan Sundholm kan være et pilotprojekt om samskabelse mellem lokale aktører og Københavns Kommune på social-, kultur-/frids- og børne-/ungdomsområdet.

I Vision Sundholm kan du læse og se forslag til aktiviteter og byrumskoncepter, bl.a. sportsfaciliteter og aktivitetsskulpturer, fællesspisning, by- og sansehave, scenebyrum mv. Sundholm er det perfekte område for et pilotprojekt om samskabelse, netop fordi det vil være nemt at gå i gang. De lokale aktører er allerede samlet og engagerede. Samtidig ejer Københavns Kommune de fleste bygninger. Folk her brænder for at samarbejde om at åbne københavnernes øjne for smukke, rekreative og skæve Sundholm. Her er plads til alle.

Visionen er blevet til i samarbejdet mellem de lokale aktører samlet i Samarbejdsforum Sundholm og Amager Vest Lokaludvalg. Samarbejdsforum Sundholm består af private, frivillige og kommunalt ansatte fra primært Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen. De har længe holdt møder om, hvordan det går i Sundholmskvarteret, og hvordan man kan bruge hinanden bedre. Alle er enige om, at Sundholm har et stort potentiale, hvis man arbejder sammen om at åbne området for flere brugere bl.a. ved flere aktiviteter og mere aktive byrum.

Det er netop kernen i Vision Sundholm, at der skal være plads til alle. Børn, unge og ældre, omkringboende familier og eksisterende brugere, deriblandt udsatte borgere. Det eneste, der nu mangler, er, at Socialforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen og Økonomiforvaltningen går sammen om at bemande et lokalt forankret sekretariat i Sundholm 2-3 dage om ugen for sammen med de frivillige lokale aktører, at føre visionerne ud i livet. Derfor har deres politiske udvalgsmedlemmer og borgmestre hver fået et eksemplar af Vision Sundholm.

Københavns Kommune har et stort fokus på at løse kerneopgaver internt og ved samskabelse. Sundholm er den perfekte mulighed netop det og til glæde for borgerne i København. Nu må vi se, om kommunen vil gøre alvor af snakken.

Vil du også støtte op om Vision Sundholm?

Så læs mere her, og kontakt dine politikere.

Derudover kan du læse om ønsker om et fikserrum i Sundholm, som skal skabe et endnu bedre Sundholm for de eksisterende brugere. Se mere her!

læs mere om Vision Sundholm