Vi søger en Projekt- og kommunikationsmedarbejder

Lokaludvalgets sekretariat søger medarbejder, der kan formidle lokaludvalgets arbejde både visuelt og skriftligt og samarbejde med de lokale ildsjæle i lokaludvalget og understøtte deres arbejde gennem medlemsbetjening, projektledelse og borgerdialog.

Sekretariatet søger en projekt- og kommunikationsmedarbejder, der klart og kreativt kan formidle udvalgets projekter og politiske pointer. Samtidig skal du samarbejde tæt med de lokale ildsjæle i lokaludvalget og understøtte deres arbejde gennem medlemsbetjening, projektledelse og borgerdialog.

Læs hele jobopslaget

Sekretariatets opgaver er bl.a. at understøtte lokaludvalget i forbindelse med møder og arrangementer, at arrangere borgermøder, forvalte puljemidler, udarbejde høringssvar, indgå i dialog med forvaltningerne og lokale aktører samt indsamle viden og information. 

Lige nu står vi overfor en spændende periode, hvor de nyvalgte og politisk udpegede medlemmer skal organisere sig som et nyt lokaludvalg efter valg til lokaludvalg i februar 22. Efter sommeren går arbejdet med ’Bydelsplanen’ i gang, hvor hvert lokaludvalg skal udarbejde en vision for bydelens udvikling i tæt dialog med lokale beboere, aktører og erhvervsdrivende i de 12 bydele.

Stillingen ønskes besat fra den 1. april 2022 eller snarest muligt og frem til november 2022. Der er tale om en midlertidig ansættelse med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 37 timer. 

Ansøg via Københavns Kommunes hjemmeside