Valgmøde: Hvad mener amarkanerne om bypolitik, børneliv, trafik og By&Havn?

Fire temaer sætter rammen for valgmødet d. 11. oktober. For at få amarkanernes perspektiv på temaerne, har vi sendt en undersøgelse ud til vores borgerpaneler i Amager Øst og Amager Vest. Resultaterne bliver også en del af debatten d. 11.oktober.

I alt 2.517 beboere i Amager Vest og Amager Øst har gennemført undersøgelsen, der skal give os et indblik i borgernes perspektiv på de fire temaer, der sætter rammen for valgmødet d. 11. oktober: By- og boligpolitik; Det gode børneliv; Trafikale udfordringer; By & Havns rolle i byudviklingen. Herunder kan du læse uddrag af rapporten. Resultaterne bliver også vist på valgmødet og indgår i debatten d. 11.oktober.

I bunden af artiklen kan du læse hele rapporten, samt dykke ned i baggrunden for de fire temaer til valgmødet. 

Trafikale udfordringerOverordnet set visesr undersøgelsen, at de adspurgte borgere er optaget af luftkvaliteten i København. 74% af de adspurgte er helt enig eller enig i, at luftforureningen er et problem for borgernes sundhed og størstedelen mener da også, at Københavns Kommune bør investere mere i kollektiv transport. Men på den anden side er 53% uenig eller helt uenig i, at man bør nedlægge parkeringspladser for at gøre det mindre attraktivt at være bilist. På spørgsmålet om introduktion af roadpricing/kørselsafgifter er meningerne delte.

Et flertal af borgerne er mener, at parkeringspladser skal ske i parkeringshuse mod betaling, og at etablering af nye parkeringspladser ifm. nybyggeri skal etableres under jorden mod betaling.

By- og boligpolitikUndersøgelsen viser, at der er stor opbakning til, at det skal være muligt for alle på tværs af indkomst at bo i København – 81% er enten helt enig eller enig i dette. Borgernes holdning til at imødekomme dette er primært at udvikle samarbejdet med omegnskommunerne, sekundært at bygge boliger over banegrav og vejarealer. Der er i øvrigt stor opbakning til at sætte kravet om almene boliger op til 33% - 65%, da er enten helt enig eller helt uenig i dette.

På spørgsmålet om, hvordan Københavns Kommune bør prioritere arealerne i kommunen, valgte 45% af de adspurgte borgere i panelet parker og grønne arealer som nummer 1 med 45%, mens boliger kommer ind på en anden plads med 22%. Lavest prioriteret er erhvervsejendomme og parkering med henholdsvis 40% og 36%.

By & Havns rolle i byudviklingenSpørgeskemaundersøgelsens resultater vedr. arealudviklingsselskabet By & Havn afslører, at 2/3 af de adspurgte borgere kun kender meget lidt til By & Havn. Det afspejles også i de videre spørgsmål.

Der er en lille overvægt af adspurgte (mellem 37% og 46%) som enten er uenige eller meget uenige i, at By & Havn er enten den rigtige eller nødvendige konstruktion til byudvikling af København samt underlagt tilstrækkelig demokratisk kontrol.

Se grafen i den vedlagt rapport.

Det gode børnelivPå spørgsmålene vedr. det gode børneliv er holdningerne mere delte. Der er stort set lige andel som enten er meget tilfreds eller tilfreds sammenlignet med andelen der er utilfreds eller meget utilfreds med kommunens daginstitutioner, skoler, skolefritidsordningen, fritidsaktiviteter. Den største utilfredshed, der er at spore i undersøgelsen, går på nomeringerne i daginstitutioner og skoler, hvor antallet af utilfredse eller meget utilfredse ligger på 24% og 25%.

Læs rapporten i sin fulde længde

Dyk ned i de fire temaer