Valg til Amager Vest Lokaludvalg

I starten af 2022 er der valg til Amager Vest Lokaludvalg og du kan stille op eller være med til at bestemme, hvem der skal sidde i lokaludvalget.

I starten af 2022 er der igen valg til lokaludvalg. Foreninger, råd og brugerbestyrelser m.fl., der har aktiviteter i Amager Vest, kan stille en kandidat til Amager Vest Lokaludvalg og/eller være med til at stemme på, hvem der skal sidde i lokaludvalget i perioden 2022-2026.

Hvad får du ud af at sidde i Amager Vest Lokaludvalg? 

Du skal overveje at stille op til lokaludvalget, hvis du vil give byudviklingen i København et lokalt perspektiv. I lokaludvalget stiller vi skarpt på lokale mærkesager. Og du får adgang til et bredt netværk af mennesker, der hver især brænder for at gøre en forskel i bydelen.

Som repræsentant for en forening, skal du overveje at stille op til Amager Vest Lokaludvalg, hvis du:

  • vil arbejde for lokale visioner for bydelen Amager Vest.
  • vil gå i dialog med lokale københavnere og forsøge at påvirke politikerne på Rådhuset, så dine og bydelens perspektiver og mærkesager bliver en del af byudviklingen.
  • vil have mere viden om København, (lokal)politik og demokrati – vi tilbyder relevante kurser og introducerer til arbejdsgange i kommunalpolitik og byudvikling.
  • har lyst til at møde nye mennesker og diskutere bydelens udvikling.
  • vil støtte lokale projekter, arrangementer og initiativer ved at uddele ca. 3 mio. kr. årligt fra lokaludvalgets puljemidler.

Se, hvad lokaludvalgene i København blandt andet har bedrevet i videoen nederst på siden.

Hvad kræver det?

Som medlem af Amager Vest Lokaludvalg kræver det, at du kan afsætte tid til ét månedligt møde af ca. tre timers varighed, samt møder og arbejde i mindre arbejdsgrupper alt efter dine interesser. Derudover kræver det, at du har tid og lyst til at sætte dig bredt ind i udviklingen af bydelen Amager Vest.

Hvor mange pladser er der i lokaludvalget?

Der sidder 23 medlemmer i hvert lokaludvalg og der skal vælges ca. 14 medlemmer i 2022 – det præcise antal afhænger af, hvor mange partier, der bliver valgt ind i Borgerrepræsentation til Kommunalvalget den 16. november 2021. Der udpeges nemlig ét lokaludvalgsmedlem fra hvert parti (p.t. sidder der 9 partimedlemmer).

Lokaludvalgets sekretariat

Amager Vest Lokaludvalg har et professionelt sekretariat, der hjælper med administrativt arbejde, såsom at skrive referater, administrere puljer, skrive høringssvar og mødeindkaldelser, arrangere borgerdialog, lave projektarbejde og opdatere lokaludvalgets hjemmeside og Facebook-side.

Sekretariatets medarbejdere er ansat af Økonomiforvaltningen i Københavns kommune, men det daglige arbejde er defineret af Lokaludvalgets fokusområder. 

Se hvem der arbejder i sekretariatet

Mere info følger

Kriterierne og datoer for at stille op og stemme Kan du se her De vil blive sendt ud til alle foreninger, frivillige organisationer, brugerbestyrelser, netværk og råd, der har sit virke i Amager Vest.Hvis du kunne være interesseret i at stille op eller stemme, er du også velkommen til at kontakte os:

info@avlu.dk 

21513935

Lokaludvalgene i København

Video Url