Udvidet fredning af Amager Fælled

Københavns Kommune har foreslået at udvide de fredede arealer på Amager Fælled. Bemærkninger til forslaget kan indsendes indtil tirsdag d. 1. oktober til Fredningsnævnet.

Den foreslåede fredning drejer sig især om de ubebyggede arealer i Ørestad, Nord for Vejlands Allé (se kort på billedet). Udover en mere koordineret indsats ift. naturpleje og naturudvikling i området er der også et ønske om at lokke flere forskellige grupper i befolkningen ud på fælleden.

Derfor er der som en del af fredningen også forslag om flere stier, toiletfaciliteter og omklædning, og mere formidling af naturområdets ruter og oplevelser.

Læs hele forslaget via Fredningsnævnets hjemmeside, hvor du også kan læse mere om mulighederne for at komme med bemærkninger og forslag