Tryghed og liv i Englandsparken

Amager Vest Lokaludvalg er gået sammen med Områdefornyelsen Sundby om at udvikle Englandsparken til en tryg og lys park, så Amager vest får flere gode grønne områder tæt på vores hjem og hverdag.

Mellem Englandsvej og Irlandsvej ligger Englandsparken(også kendt som Irlandsparken og Sundbyvesterparken). I mange år har parken været en usleben diamant af et grønt område i bydelen. Det tætvoksende buskads og gamle trådhegn fik den offentlige promenadepark fra 1930’erne til at fremstå lukket og utilnærmelig.  Mange vidste faktisk slet ikke, at der gemte sig en park bag det tilgroede hegn.

Nu er det mere end 700 meter lange hegn blevet fjernet, det første vigtige skridt i udviklingen af parken.

Midlertidige møbler og lyslabyrinterFornyelsen af Englandsparken er med i Amager Vest Lokaludvalgs Bydelsplan for 2017-2021 og den er del af Områdefornyelsen Sundbys kvarterplan. I 2018 samarbejdede områdefornyelsen med lokale skoler om at lave midlertidigt byrumsinventar til parken. I 2019 rykkede Urbanplanens årlige Lysfest med 1000 besøgende fra hele byen til Englandsparken, hvor en stor lyslabyrint var installeret. Installationen var med til at teste, hvordan parken kan indrettes og benyttes til events og større begivenheder.

Ønsker til parkenNæste skridt var i marts 2020 med et opstartsmøde om visionsplanen for Englandsparken og Sundby Idrætspark. Her stod ønsker som mere biodiversitet, kuperet terræn, flere aktiviteter, forskellige opholdsmuligheder højt på listen.

Men også åbenhed og lys gik igen, for den tilgroede park virker uindbydende og utryg. Derfor har flere indgange, åbninger, mulighed for indkig/udsyn og mere belysning været en vigtig del af planerne for udviklingen.

Nu hvor de 700 meter hegn i første omgang er blevet fjernet sammen med en stor del af buskadset, har parken allerede fået et nyt udtryk. Næste skridt er, at en lokal projektudviklingsgruppe skal arbejde videre med visionsplanen for parken, som derefter får et tiltrængt løft i overensstemmelse med de lokales ønsker og drømme.

Vil du være med i projektudviklingsgruppen eller har du spørgsmål, så kontakt Områdefornyelsen Sundby, der er projektleder på projektet på sundby@tmf.kk.dk.

Følg med på Områdefornyelsen Sundbys projektside om Englandsparken 

Mere bynatur for mennesker og miljøI flere år har lokaludvalget kæmpet for bynaturen i Amager Vest, både for at bevare den eksisterende natur og sørge for plads til ny bynatur. Det mener vi er en naturlig del af en byudvikling, der bør tage hensyn til mennesker og miljø, natur og klima.