Trafikplan og biodiversitets-passager: Vores indspil til Budget 2024

Vi er nu klar med vores indspil til budgetforhandlingerne 2024, hvor vores ønsker omhandler biodiversitet i bydelen, trafikplan, fokus på idrætsparker, erstatning af rundkørsler og meget mere.
Vi ønsker blandt andet en ny trafikplan for Amager.

På vores seneste lokaludvalgsmøde besluttede vi at komme med en række ønsker til de kommende budgetforhandlinger i 2024. Vi har listet vores ønsker op herunder:A. En grøn helhedsplan for Kigkurren og drift af hestedroscheareal

B. Trafikplan Amager

C. Biodiversitetspassagerne mellem Fælleden og Islands Brygge

D. Planlægning af Sundby Idrætspark – de næste etaper og svømmehal

E. Omdannelse af rundkørsler på Ørestad Boulevard

F. Trafiksikring af kryds Axel Heides Gade og Islands Brygge

G. Renovering af toiletter i Englandsparken

H. Analyse af til/frakørselsveje til broen mellem Islands Brygge og Engholmene

I. Kælder eller 1. sal på klubhuset i Ørestad Idrætspark

 

Læs hele indspillet med beskrivelser til hvert punkt her:

Indspil til Budget 2024