Tour d’Amager Vest med borgmesteren

Amager Vest Lokaludvalg arbejder for at vores bydel bliver til et endnu bedre sted at arbejde, bo og besøge. Derfor havde vi inviteret Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen på en cykeltur og en snak.

Der er nemlig udfordringer med trafik og affaldshåndtering, vi oplever i bydelen – og vi havde medbragt flere forslag til gode, bæredygtige løsninger.

Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen var på besøg i Amager Vest d. 21. september 2020. På en cykeltur fra Amagerbrogade til Ørestad Syd fik lokaludvalget vist hende nogle af de udfordringer, vi oplever i bydelen – og kom med forslag til løsninger, så vores bydel kan blive endnu bedre.

Trafiksikkerhed på Vejlands AlléVi tog en tur ad Vejlands Allé, fra Amagerbrogade til Oxford Allé. Mange borgere henvender sig med bekymring for trafiksikkerheden på denne strækning. Der mangler cykelsti og bilerne kører for stærkt og den er svær at krydse.

Fremfor at udvide vejen ind i forhaverne, så der bliver plads til cykelsti, foreslog lokaludvalget at lave højere bump på vejene og heller ved blandt andet Oxford Allé, hvor mange skolebørn krydser. På sigt kunne man undersøge muligheden for at mindske den gennemkørende trafik på Vejlands Allé ved at lede biltrafikken udenom byen.

Konsekvenser ved det kommende Vejlands KvarterVi gjorde holdt ved Vandrehjemmet på Vejlands Allé, hvor Vejlands Kvarter er planlagt. Det kommende kvarter vil få store konsekvenser blandt andet for trafikken på Vejlands Allé, såvel som på de andre veje på Amager. Lokaludvalget ser en udfordring i, at lokalplaner kun forholder sig til deres respektive matrikler, i stedet for at tænke helhedsorienteret, så der kan skabes sammenhængende trafikløsninger for hele bydelen.

Amager Vest Lokaludvalg foreslog flere løsninger på de nuværende og kommende udfordringer på trafiktrængslen – blandt andet at Vejlands Kvarter bliver en ’ægte’ bilfri bydel, elle ved at få flere delebiler og bedre offentlig transport ad Vejlands Allé, enten via hurtig-busser (BRT) eller ved at rykke den planlagte metro M5 ned til Vejlands Allé.

Sikker cykelsti for voksne og børnNår det fælles skoledistrikt i Ørestad træder i kraft, er der brug for en samlet (cykel)trafikplan for området, så skolebørnene let og sikkert kan komme fra nord til syd. Det blev tydeligt, da vi tog borgmesteren med fra Vejlands Allé til Ørestad Syd – vi ville undgå Center Boulevard og Ørestad Boulevard, men prøvede at tage den mest ’lige vej’. Det blev til en kringlet tur gennem Bella Kvarter og Byparken, ad Arne Jacobsens Allé ud på Ørestad Boulevard, ind over Field’s parkeringsplads, ned under Øresunds Motorvej, op til Hannemanns Allé og ned til Asger Jorns Allé ad Richard Mortensens Vej.

Parkeringspladser, grusstier, gående og cyklister i karambolage, utydelig skiltning og hårnålesving kommer til at blive heftig hverdag for børnene. For at mange børn ikke blot bliver kørt i skole, håber vi på en helhedsorienteret plan for stier og veje.

Et forslag til borgmesteren var, at når By og Havn overdrager byrummet til enten kommune eller grundejerforening, skal det sikres, at alt er færdiggjort eller med en aftale om senere færdiggørelse, så beboerne ikke står med opgaven og regningen.

Vi elsker affaldssortering– og er glade for de skærpede krav på nationalt niveau. Men hvordan får vi plads til 10 forskellige skraldespande i hver husstand? Hvordan skal etagebyggerierne kunne håndtere kravet? Og hvordan får parcellerne plads til 10 beholdere ved deres huse?

Amager Vest Lokaludvalg foreslog, at København Kommune kunne være frontløber og få detailhandel og butikscentre til at bidrage med en løsning, der ligner den vi har til flasker, både med og uden pant; plastikcontainer eller pap med pant?

Det blev også foreslået, at grundejerforeninger og boligforeninger går sammen om fælles (underjordiske) affaldsanlæg – som mini-nærgenbrugsstationer.

Med fokus på trafiksikkerhed og affaldssortering i både villakvarterer og lejlighedsområder, kom vi vidt omkring både emner og områder med Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen. Lokaludvalget håber, at løsningsforslag og drøftelser kan blive til virkelighed og komme bydelens borgere til gode.