Succes: Der kommer et stofindtagelsesrum på Sundholm

Lokaludvalget kan med glæde meddele, at der i overførselssagen netop er blevet sat penge af til et stofrum på Sundholm.
Sundholmskvarteret.
Fotograf
Maria Rostved

Amager Vest Lokaludvalg har længe arbejdet for, at der skal etableres et stofindtagelsesrum på Sundholm, og vi kan nu med glæde meddele, at der er et på vej. 

Parterne i Overførselssagen 2022-2023 har nemlig besluttet at sætte penge af til anlæg af et stofindtagelsesrum i lægehuset på Sundholm. Sådan lyder det i sagspunktet:

"Parterne er enige om at afsætte planlægningsbevilling til et stofindtagelsesrum på Sundholm. Lokalerne er tidligere planlagt anvendt som lægehus, men dette har ikke kunne realiseres, grundet mangel af lejere til lægehuset. Tidligere tilskudsmidler skal derfor betales tilbage til staten.Der afsættes:- 0,8 mio. kr. på anlæg i 2023 til planlægning af etableringen af stofindtagelsesrummet.

- 7,5 mio. kr. på anlæg vedr. tilbagebetaling af anlægsindtægter givet som statsligt tilskud til etablering af lægehus.

- 0,7 mio. kr. på service årligt i 2023-2026 til afledt drift.Sundheds- og Omsorgsudvalget har 2,0 mio. kr. på anlæg i 2024 i overskydende finansiering fra det oprindelige statstilskud, som indgår som finansiering af tilbagebetalingen i 2023. Der er behov for høj tryghed og renhold i området omkring stofindtagelsesrummet på Sundholm. Parterne er enige om, at der i driften af stofindtagelsesrummet skal være særligt fokus på tryghed og renhold af hensyn til naboer og kvarterets borgere."

 

En succes for lokaludvalget

Vi har i lokaludvalget længe kæmpet for, at der skulle gøres noget for de udsatte borgere, der har sin daglige gang i Sundholmskvarteret. Der er tidligere blevet fundet kanyler på legepladsen ved Amager Fælled Skole, hvilket har skabt utryghed i området. 

Amager vest Lokaludvalg har de seneste mange år gentagne gange henvendt sig til politikerne i Københavns Kommune med ønske om etablering af et stofrum på Sundholm. Lokaludvalget har afholdt flere borgermøder om sagen, herunder et nabomøde, og her var der stor opbakning blandt de fremmødte.

Vi er glade for beslutningen, for hvis stofbrugere ikke har adgang til et stofrum med sundhedsfagligt personale, kan det have fatale konsekvenser, såsom overdosis-dødsfald og alvorlige infektioner. Et stofrum kan tilbyde stofbrugere mulighed for indtagelse af stoffer under social- og sundhedsfaglig rådgivning samt vejledning og eventuel behandling. Personalet kan derudover skabe relationer til brugerne med henblik på at hjælpe dem videre til det øvrige social- og sundhedsfaglige hjælpesystem.

I aftalen om overførselssagen 2021-2022 blev der afsat 200.000 kroner til en screeningsbevilling i forbindelse med at etablere stofindtagelsesrummet på Sundholm. I Budgetforhandlingerne 2023 blev projektet udskudt til forhandlingerne om overførselssagen 2022-2023, og nu kan vi altså se ind i en fremtid med et stofindtagelsesrum på Sundholm.

Du kan læse hele Overførselssagen 2022-2023 her.