Støttebrev: gentænk genhusningen af elever i Amager Vest

Amager Vest Lokaludvalg havde besøg af bekymrede forældre og skolebestyrelsesrepræsentanter fra Ørestad, hvis børn bliver meget påvirket af de genhusningsplaner, der er i forbindelse med det kommende skolebyggeri i Ørestad.

Lokaludvalget har skrevet et støttebrev, der er sendt til både Børne- og Ungeudvalget og Økonomiudvalget, med en opfordring til at gentænke genhusningsplanerne og involvere lokale borgere, foreninger og lokaludvalget i den videre proces.

 

Støttebrev til forældre og skolebestyrelsesrepræsentanter fra ØrestadAmager Vest Lokaludvalgs arbejdsgruppe for Børn & Unge havde på arbejdsgruppemødet d. 4.december besøg af en gruppe bekymrede forældre og skolebestyrelsesrepræsentanter fra Ørestad Skole og den kommende Hannemanns Allé Skole, hvis børn bliver meget påvirket af de genhusningsplaner, der er i forbindelse med det kommende skolebyggeri i Ørestad.

Lokaludvalget har gennemgået dokumenter og argumenterne fra forældre og skolebestyrelser på Ørestad Skole, samt et høringssvar fra skolebestyrelse på Amager Fælled Skole og ønsker at støtte forældrene og hjælpe med at finde en bedre løsning for både borgere og borgerrepræsentationen.

Det er lokaludvalgets ønske, at Økonomiudvalget vil gennemtænke en helhedsorienteret løsning, da genhusningen ikke kun er et problem nu og her, men kommer til at påvirke børn, forældre og bydelen mange år ud i fremtiden.

Lokaludvalget vil samtidig understrege, at lokaludvalgets ofte udtrykte ønske om tidlig involvering i disse sager netop er for at undgå en udvikling, som den vi ser nu – og det er ganske uacceptabelt, at hverken Økonomiudvalget eller Børne- og Ungeudvalget har inddraget lokale forældre, lokaludvalget eller vandlauget i processen med at finde løsninger på udfordringerne.

Amager Vest Lokaludvalg tilbyder at fungere som mægler mellem borgere og borgerrepræsentationen og finde en god proces, der kan imødekomme både byudviklings- og budgetmæssige udfordringer, såvel som forældrenes bekymringer.