Spørg borgerne før dommerne

Amager Vest Lokaludvalg er meget bekymret over den kommende masterplan for Amager Fælled Kvarter
Fotograf
Foto: Jette Søndergård

Vi mener, at der allerede med fodboldbaner og campingplads er taget så stor en del af vores grønne område, at planen om yderligere ca. 40 hektar til byudvilklingsområde vil være et for voldsomt indgreb.

Vi har forståelse for, at København har behov for boliger. Men hvis vi vil skabe en attraktiv by for både nuværende og kommende indbyggere, bør vi sikre, at der også findes rekreative grønne områder indenfor en rimelig afstand. Amager Fælled er en del af den nye Naturpark Amager, men campingpladsen, boldbanerne, golfbanen, en motorvej og nu også et stort boligområde er med til at afskære Amager Fælled fra de øvrige grønne områder. Det vil blive yderst vanskeligt at begive sig fra fx Grønjordsvej Porten til Kongelunden.

I Amager Vest Lokaludvalg frygter vi ligeledes, at en planlagt nedgravet havnetunnel midt gennem den sidste rest af vores grønne naturområde for altid vil ødelægge Amager Fælled.

Byggeprojektet kvæler FælledenMasterplanen er baseret på udlægning af ca. 40 hektar af Amager Fælleds samlede, tilbageblevne naturområde på ca. 219 hektar. Det vil sige, at yderligere 18% af det grønne område forsvinder. Dertil kommer, at arealet er ”kileformet”, således at spidsen i det nye boligkvarter strækker sig næsten en halv kilometer ind på fælleden. Det kommende boligbyggeri bliver nabo til Grønjordssøen, som er fredet på grund af sin store biodiversitet og vi frygter, at den kolossale nabo vil føre til uoprettelige skader på mange af de sjældne arter i og omkring Grønjordssøen.

Amager Fælled er et område, der har været værnet om som naturklenodie i generationer. Området er hjerteblod for københavnerne og ikke mindst for amarkanerne. Det at kunne befinde sig i vild, selvgroet natur kun få kilometer fra storbyens pulsende trafik er enestående blandt verdens metropoler og er med til at give København en helt speciel profil, der sender et signal om, at byen viser interesse for rekreative tilbud til sin befolkning.

Borgerne skal høresAmager Vest Lokaludvalg vil foreslå, at Københavns Kommune spørger borgerne om deres indstilling til byggeprojektet, inden en dommerkomite tager stilling til de fem arkitekttegnede projekter. Vi mener, at der er behov for en meget stor nabohøring (hele København) i forbindelse med Amager Fælled Kvarter, da det planlagte byggeri helt klart vil gribe voldsomt ind i hverdagsglæden for mange, der dagligt bruger Amager Fælled som deres rekreative område. Amager Vest Lokaludvalg vil derfor arbejde på at arrangere et borgermøde, inden By & Havn offentliggør vindermasterplanen for Amager Fælledkvarter.

Amager Vest Lokaludvalg har besluttet at gå konstruktivt kritisk til projektet, men ser helst at planerne helt skrottes.