Sortering af bioaffald og levering af nye affaldscontainere i Amager Vest

De næste par uger får Amager leveret nye affaldscontainere, en køkkenkurv til den indendørs sortering, en folder med sorteringsvejledning og biologisk nedbrydelige poser til bioaffaldet.
Fra Amager Bladet side 16, uge 31

Københavns Kommune vil nemlig sikre, at madrester som kartoffelskræller, kaffegrums, æbleskrog, og andet organisk affald, bliver genanvendt og omdannet til biogas og gødning, som fx kan bruges som brændstof til de nye, miljøvenlige busser på linje 5C.

Kommunen sætter nye affaldsbeholdere til bioaffald ud til både villaer, rækkehuse og etageejendomme i hele byen og leverer samtidig en startpakke til indendørs sortering til alle, der skal i gang med at sortere bioaffald.

Amager Vest får uddelt affaldsbeholdere og startpakken i ugerne 31-33. Der kan være op til 14 dages forskydning mellem levering af affaldsbeholdere og startpakken, så husk at tjekke om beholderen er kommet inden du begynder at sortere.

Hvorfor skal vi sortere bioaffaldet?

Op mod 41 % af indholdet i en almindelig køkkenaffaldsspand er bioaffald. Når det bliver sorteret, køres det til et biogasanlæg, hvor det bliver lavet om til biogas og gødning. Biogassen kan bruges til at lave elektricitet, varme og brændstof. Gødningen, der indeholder vigtige næringsstoffer, spredes på landbrugsjord. På den måde udnyttes det biologiske affald bedst muligt og bliver til nye ressourcer. Til glæde for klimaet og miljøet.

Vi håber at i alle hopper med på vognen, så vi kan få et grønnere og mere klimavenligt Amager Vest.