Sociale forhold på Amager

Under Bydelen for alle er der en undergruppe som omhandler de sociale forhold på Amager.

Her kan vi arbejde med ting som forhold for psykisk syge og misbrugere, ensomhed, mulighed for at skabe netværk, forebyggelse af kriminalitet, Ghetto dannelser. Ja alle de sociale forhold på Amager vi ønsker skal være en del af vores bydelsplan for Amager Vest. På en af vores borgermøder er der kommet forslag om flere ting der kan arbejdes med.

  • Aktiviteter for unge: Der mangler aktivitets muligheder for unge, så som sportsfaciliteter, mulighed for at spille musik og klubber og væresteder. Det vil kunne modvirke de unges manglende tilhørsforhold til deres by og forebygge ungdoms kriminalitet.
  • Arbejdspladser for de socialt udsatte: Kommunen bør lave aftaler der skaber mulighed for arbejdspladser og aktiverings steder i nærområdet til de socialt udsatte og på den måde giver dem en chance for at vende helt eller delvis tilbage til arbejdsmarked.
  • Urbanplanen: Der var flere ønsker omkring Urbanplanen. Værested og bosted for psykisksyge. Nærpoliti og flere gadeplanmedarbejdere med tilknytning til Urbanplanen.