Ny skole og svømmehal i sigte

Partierne og en enkelt løsgænger på rådhuset indgik i går aftale om, hvad de ubrugte penge fra 2016 skal bruges til – den såkaldte overførselssag. Og der er penge på vej til skoler, Sundholm og de støjplagede i Amager Vest.

Ny skole til ØrestadPolitikerne har vedtaget at afsætte 120 mio. kroner til køb af en grund i Ørestad, hvor der skal bygges en helt ny skole. Der skal højst sandsynligt også bygges en svømmehal på grunden, som også indgik i budgetaftalen for 2017. Der er derudover planer om en idrætshal og muligvis flere daginstitutionspladser på grunden.

Skolen bliver Ørestads tredje folkeskole, hvilket glæder lokaludvalget, som længe har arbejdet for at udvide skolekapaciteten til de nye borgere i Amager Vest  – ”Vi er i lokalvalget glade for at kommunen endelig prioriterer, at der bygges en ekstra skole i Ørestad”, udtaler næstformand for Amager Vest Lokaludvalg Kresten Thomsen.

Midler til SundholmDer blev i aftalen også øremærket midler til modernisering af Herberget Sundholm og Fristedet og Plejekollektivet på Sundholm, så de udsatte borgere får forbedrede og nye forhold.

Der sættes også 1,5 mio. kr. af til at brandsikre produktionshallen i FABRIKKEN for kunst og design, som også ligger på Sundholm.

Bedre skolerPolitikerne blev enige om at sætte penge af til at renovere i alt otte skoler. På Amager bliver det Skolen i Peder Vedels Gade, som får den store helhedsrenovering. Skolen i Peter Vedels Gade er en specialskole med tilhørende fritidsordning for børn og unge med diagnoser.  Aftalen afslutter 10 års indsats for at få sat alle byens skoler i stand. Der er nu givet penge til at renovere i alt 60 ud af 61 nedslidte folke- og specialskoler.

Mere støjvagtDer sættes 1 mio kr. af til at udvide Støjvagtens åbningstider og mulighed for at føre tilsyn med støj i nattelivet, hvilket måske blandt andet kan komme de Islands Brygges beboere til gavn, som er generede af støj.