Murerne til rådhuset blev lavere …

I anledningen af valg til Lokaludvalg havde Amager vest Lokaludvalg inviteret interesserede borgere til oplæg om lokal Lobbyisme.

Forfatter Marie Scott Poulsen var mødt op på Ørestad Bibliotek for at gøre os klogere på den kommunale beslutningsproces og give gode råd om, hvordan man som forening, interessefællesskab eller borgergruppe på bedste vis søger at påvirke kommunale beslutninger.

En af Marie Scotts pointer var det nationale, politiske niveau opleves som mere og mere irrelevant, mens det lokale bliver mere og mere relevant. Her skal rigtig mange af de beslutninger, der træffes på Christiansborg, ud at virke i virkeligheden. Og kommunalpolitikerne vil faktisk gerne høre, hvad de borgere og andre aktører, der har fingeren på pulsen i lokalområdet, mener. Hvad er det egentlig, der er problemet og hvad er det der virker? Borgmestrene bruger i gennemsnit 17% af deres tid på lobbyisterne.

En anden af hendes pointer var, at lokaludvalget har en særlig adgang til det kommunale politiske system. Lokaludvalget inviteres ofte med tidligt i beslutningsprocessen. Enten ved at komme med nye ideer til politikudvikling, eller når lokaludvalget inviteres til at give input til forvaltningens udarbejdelse af det notat, der udgør beslutningsgrundlaget for kommunalpolitikerne. Derved får lokaludvalget mulighed for indflydelse inden beslutningerne træffes.

 

Hvis du ønsker at vide mere om lokal lobbyisme, kan du se Marie Scott Poulsens præsentation her eller gå ind på bogens hjemmeside her.