Mal byen grøn: Biodiversitet i byplanlægning

I Amager Vest Lokaludvalg har vi siden det tidlige forår arbejdet med, hvordan vi kan skrive konkrete krav og retningslinjer for mere bynatur ind i Kommuneplanen. Men hvorfor skal vi egentligt have mere natur i byen?

En aften i maj spurgte vi tre eksperter om, hvorfor vi skal have mere natur i byen – og hvordan vi kan sørge for, at natur bliver en naturlig del af byens udvikling.

Dette er første af tre artikler i serien ’Mal byen grøn. Læs anden artikel, om Malaika Thomsens oplæg om naturen som medicin.

Biodiversitet i byplanlægning

Rasmus Vincentz er medejer af Habitats – et rådgivningsfirma, der samarbejder med kommuner, offentlige og private virksomheder og institutioner om at sikre en høj biodiversitet i planlægning, anlæg og drift. Som biodiversitetsekspert havde vi bedt Rasmus holde oplæg om, hvorfor vi skal have mere bynatur.

Manglende variation 

Vi er afhængige af økosystemer og bred biodiversitet – både vores økonomi, helbred, levevis og livskvalitet er baseret på en biodiversitet, der desværre er ved at gå tabt. For meget dyrkning og rydning, dræning og oprydning af gamle træer og ved har siden 70’erne reduceret klodens biodiversitet med ca. 60% og der mangler variation i levesteder og føde for dyr og insekter.

Vi kan gøre det bedre for biodiversiteten ved at gøre naturen til en naturlig del af vores byudvikling, både i det støre og det små. Men lokale indsatser for en vildere natur kan også ske ved at ruske lidt op i de homogene græsarealer, i rundkørsler og vejrabatter og ved at samarbejde med virksomheder og organisationer for varierede udearealer.

Infranatur

For eksempel gik Banedanmark og Miljøstyrelsen i 2016 sammen om projektet ’Infranatur’, der prioriterer midler til en række bynære baneterræner, der nu plejes i samarbejde med Banedanmark. Jernbanedriften har med tiden formet områderne, så de i dag efterligner små steppe- og klippelandskaber og baneterrænerne er unikke miljøer for sjældne arter, der ellers ville blive udkonkurreret af andre planter.

Mulighederne for vildere natur er mange, men der er brug for viden, opmærksomhed og et politisk pres, der blandt andet kan komme fra byens borgere og lokaludvalg.