Naturmedicin gør sit indtog i byerne

I Amager Vest Lokaludvalg har vi siden det tidlige forår arbejdet med, hvordan vi kan skrive konkrete krav og retningslinjer for mere bynatur ind i Kommuneplanen. Men hvorfor skal vi egentligt have mere natur i byen?

En aften i maj spurgte vi tre eksperter om, hvorfor vi skal have mere natur i byen – og hvordan vi kan sørge for, at natur bliver en naturlig del af byens udvikling.

Dette er anden af tre artikler i serien ’Mal byen grøn. Læs den første artikel Habitats’ oplæg om Biodiversitet i byplanlægning.

Lommeparker og taghaver er det nye naturmedicin

Malaika Thomsen er erhvervspsykolog med speciale i bæredygtighed og sundhed. Vi spurgte Malaika Thomsen om, hvad det betyder for vores fysiske og psykiske helbred, vores livskvalitet og vores følelse af fællesskab, at vi har nem adgang til bynatur.*

Byboere og livsstilssygdomme

I dag lever størstedelen af verdens befolkning i byer, men ifølge WHO (World Health Organisation) har byboere større risiko for livsstilssygdomme som fedme, diabetes 2, knogleskørhed, samt for stressrelaterede sygdomme som hjertekarsygdomme, depression og udbrændthed.

Dog viser forskning at eksponering for naturen eller for natur-stimuli kan reducere fysiske og psykiske stresssymptomer. Samtidig indbyder naturen til bevægelse, der gør os fysisk sundere og skaber social samhørighed.

Biofili – byg naturen ind i byen

Derfor er det endnu vigtigere at tænke på, hvordan vi bygger naturen ind i byen – det såkaldte biofili-design. I biofili-design bruger man naturmaterialer, naturligt lys og naturen selv som en essentiel del af byggeriet og byudviklingen.

I Amager Vest har vi Sansehaven på Persillevej, lavet med og for udsatte og sårbare, men åbent for alle. I Ørestad tager meget af det kommende byggeri afsæt i den nære natur og inddrager den i byggematerialer og æstetisk udtryk, men vores største dealer af naturmedicin må være Amager Fælled, der sammen med Kalvebod Fælled er et mere end 20kvm varieret naturområde.