Lokaludvalgets ønskeliste til Budget 18

Lokaludvalget har sendt sin ønskeliste til Københavns Kommunes forhandlinger om budgettet for 2018.

Byudviklingsplan/Helhedsplan for Sundholm

Byudviklingsplan/Helhedsplan for Statens Serum Institut

Stofindtagelsesrum på Sundholm – drift

Etablering af sportsegnet gulv til lethallen i Ørestad, Ørestad Streethal

Løs problemer med ubemandende fritidsfaciliteter

Skole- og børneinstitutionskapacitet

Renovering af Englandsparken

Trafiksikre overgange

Cykel- og gangstier på tværs

Driftsmidler til børnekulturpiloterne

Renovering af 2. sal, Foreningshuset Sundholm 8

Drift og anlæg af Islands Brygge Skolehave

Midler til 18+ projektet ”All In” i Urbanplanen

Stofindtagelsesrum på SundholmStofmisbrugerne på Sundholm har ikke adgang til et stofindtagelsesrum med sundhedsfagligt personale. Som resultat af dette er der fundet sprøjter og kokain på området. Især Amager Fælled Skole er meget udsat, da der jævnligt er fundet kanyler i skolegården, og problemet er stigende. Stofmisbrugerne på Sundholm fixer på områdets eneste offentlige toilet og rundt omkring på området. Det kan have fatale konsekvenser for stofmisbrugerne og udgør en alvorlig sundhedsrisiko for børn og voksne, der færdes på Sundholm.

Drift og anlæg af Islands Brygge Skolehave

Amager Vest Lokaludvalg vil gerne anbefale, at der afsættes midler til drift og anlæg af Islands Brygge Skolehave. Skolehaven Islands Brygge har fået tilladelse af TMF til at etablere haven. Haven skal bruges af børnene fra Skolen på Islands Brygge, områdets daginstitutioner og i øvrigt åben for lokalområdets beboere og alle interesserede.

Trafiksikre overgangeLokaludvalget har sammen med borgerne udpeget en liste over trafikale overgange, der opleves som usikre.