Lokaludvalget arbejder for tre nye grønne korridorer i bydelen

Lokaludvalget vil arbejde for etableringen af 3 biodiversitetsprojekter i bydelen: En grøn korridor, en biodiversitetssti samt en faunapassage. Det besluttede lokaludvalget på seneste møde.

Lokaludvalget er blevet enige om at arbejde for tre projekter i bydelen, der skal bidrage til en grønnere bydel og sætte fokus på biodiversitet. Projekterne er reelle bud på realiseringen af Københavns Kommunes biodiversitetshandleplan. Læs om projekterne herunder:

Biodiversitetssti fra Prøvestenen i Nord til Islands Brygge

Projektet går ud på at skabe en grussti fra Prøvestenen i nord, langs det gamle trace for Amagerbanen, ud til Islands Brygge og havnen. Langs stien vil vi etablere næringsfattige rabatter/grøftekanter, som skal tilsås med vilde danske planter. Vi vil sætte fuglekasser og flagermuskasser i træerne langs stien. I området er der flere børnehaver og bemandede legepladser, og vi vil arbejde for, at hele stien skal forvaltes af børn og beboere langs stien. Projektet rummer en enestående mulighed for at give storbybørn en hands-on erfaring med den vilde danske natur.

Grøn korridor mellem Islands Brygge Havnepark, over Kigkurren, til Amager Fælled

Målsætningen for dette projekt er at omdanne Kigkurren til en grøn plads til ophold, at Snorresgade og Sturlasgade omdannes til grønne gader med træer og bevoksning med mulighed for ophold, og at der etableres en grøn forbindelse fra Kigkurren til stisystemet på Amager Fælled med muligheder for ophold ved skolehaverne og plejehjemmet.

Faunapassage mellem Amager Fælled og Kalvebod Fælled

Det planlagte byggeri på Amager Fælled vil skabe en barriere, der vil blokere for ambitionen om at skabe sammenhæng mellem Amager Fælled og resten af Naturpark Amager. For at øge chancerne for naturens overlevelse på Amager Fælled, når der bygges, ønsker lokaludvalget at arbejde for en faunapassage over Vejlands Allé, så der skabes et fysisk, sammenhængende naturområde.

Indspil til Københavns Kommunes biodiversitetsstrategi og handleplan

Alle tre projekter er konkrete og reelle bud på realiseringen af Københavns Kommunes biodiversitetshandleplan. Alle projekter er nævnt i lokaludvalgets høringssvar til biodiversitetshandleplan og strategi. Se det endelige høringssvar samt Miljøpunkt Amagers høringssvar i bunden af artiklen.