Kunststrategi for Amagerbrogade

Amager Øst og Amager Vest lokaludvalg har en ambition om at være med i forandringen af byrummet på Amagerbrogade med en kunstnerisk dimension.

Derfor har de to lokaludvalg fået udarbejdet en kunststrategi for gaden. En strategi som Københavns Kommune, borgere og kunstnere kan tage udgangspunkt i, når der skal udvikles kunstprojekter og kunstværker på Amagerbrogade.

Kunststrategien tager fat i Amagerbrogades egenart. En identitet og en historie, som er stærkt forankret hos amagerkanerne. Strategien ønsker at imødekomme amagerkanernes loyalitet over for byens længste brogade, samtidig med at den gerne vil udvikle og forny.

Strategien er udviklet af SOMEWHERE – bureau for kunst og offentlige rum og Marie Louise Helveg Bøgh, freelance kurator og leder af FABRIKKEN for Kunst og Design.