Kom til borgermøde om ny lokalplan for Ørestad Syd

Der er en ny lokalplan på vej for Ørestad Syd, der skal sikre mere byliv. Kom med til borgermødet og bliv en del af dialogen.
Ørestad Syd.
Fotograf
By & Havn

Amager Vest Lokaludvalg, Københavns Kommune og By og Havn inviterer alle interesserede til dialog om, hvordan vi kan styrke by- og handelslivet i Ørestad Syd med et nyt planforslag, og hvilke muligheder der i øvrigt er.Det er lokaludvalgets klare opfattelse, at der er stor mangel på et aktivt gadeliv med butikker, caféer m.m. i Ørestad Syd. Derfor vil vi opfordre alle, der deler samme opfattelse, til at komme og blive en del af dialogen - vi har brug for jeres input!

Dialogmødet finder sted onsdag den 1. februar 2023.

Tid: kl. 17-19

Sted: Kalvebod Fælled Skole, Else Alfelts Vej 2, 2300 København. Lokale: Aula.

Program

 • 17.00-17.10: Velkomst v. AVLU, Teknik- og Miljøforvaltningen og By & Havn

   
 • 17.10-17.25: Oplæg om planforslaget med fokus på det publikumsorienterede serviceerhverv - af Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen

   
 • 17.25-17.30: Kort opklarende spørgerunde

   
 • 17.30-17.45: Oplæg om mulighederne for by- og handelsliv i Ørestad Syd - af Laura Kieler, arkitekt, Head of Urban Life, Briq.

   
 • 17.45-18.00: Spørgerunde og forklaring af gruppedrøftelser

   
 • 18.05-18.35: Gruppedrøftelser ved de 3 borde

  Bord 1: Butiks- og Byliv v. TMF

  Bord 2: Bynatur og byrum v. By & Havn

  Bord 3: Alt det andet - hvad kan vi selv gøre? v. AVLU

   
 • 18.35-18.50: Opsamling og næste skridt

   
 • 18.50: Farvel og tak

Tilmelding er ikke nødvendig.

Beskrivelse af Bord 3

Amager Vest Lokaludvalg vil facilitere bord 3. Her skal vi ikke tale konkret om, hvad der skal med i lokalplanstillægget - det kommer de rundt om ved de andre borde. Ved bord 3 vil vi fokusere på det lokale, langsigtede samarbejde mellem jer borgere, lokaludvalget og alle andre relevante aktører i området. Vi vil tale om, hvordan vi fremadrettet kan organisere os i et samarbejde mellem lokale borgere, boligforeninger, bygherrer, forvaltning, By & Havn m.m. Vi vil tale om, hvordan vi kan tage de første skridt og sætte nogle mål for, hvordan vi sammen kommer tættere på at få gjort Ørestad Syd til en by med liv og handel. Hvis du vil være klædt godt på, kan du med fordel tage et kig i bogen "Butikker og Byliv". Den finder du nederst på siden. Vi glæder os til at se dig til borgermødet.Startredegørelsen

Der er allerede nu vedtaget en startredegørelse, som skal fastlægge rammerne for udvikling af Ørestad Syd med en højere grad af butiks- og handelsliv i stueetagerne. Med planforslagene ændres desuden anvendelsen af arealet langs Ørestads Boulevard fra primært erhverv til primært boliger, herunder almene boliger. Der planlægges også tre daginstitutioner.Læs mere om de overordnede rammer for lokalplanforslaget i startredegørelsen, som er behandlet på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 9. januar 2023.

Detailhandelanalyse

Arkitektfirmaet BRIQ har lavet en detailhandelsanalyse af mulighederne for byudvikling i Ørestad Syd. Den skal bruges i arbejdet med det kommende lokalplanstillæg for Ørestad Syd, der skal sikre mere handelsliv. Læs den nederst på siden!Vil du have inspiration til og viden om byudviklking? Så vil vi anbefale bogen "Butikker og Byliv" af Torsten Bo Jørgensen. Den er et fremragende værktøj til arbejdet med udvikling af levende byer. Find den i pdf. nederst på siden.

Butikker og Byliv af Torsten Bo Jørgensen

Detailhandelsanalyse Ørestad Syd