KØBENHAVN SKAL HAVE EN NY BYSKOV

..og den skal være på Kalvebod Fælled. Mere præcist på Selinavej.

Udformningen og udseendet på skoven er lavet på baggrund af input, som Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning har fået fra jer borgere, via vores digitale borgerpanel, fra åbent hus arrangement på Ørestad Bibliotek, fra skoleklasser fra Islands Brygge Skole og fra Facebook.

De fleste har i vid udstrækning ønsket en vild skov, der ikke ligner de parker byen har i forvejen. Der er også mange som har ønsket mulighed for at kunne tage i skoven for at plukke vilde bær, nødder og frugter.

Hvad kommer der til at være i skoven?

Skoven kommer til at have mange spiselige elementer og som indeholder mange muligheder for at opholde sig i. Der vil være større og mindre lysninger og mange forskellige bevoksninger, med mulighed for at få mange forskellige oplevelser. Derudover er der taget højde for at kunne udvikle en høj biodiversitet på sigt.

Den nye byskov består af fem hovedområder:

  • Lavskoven med mindre træer som skovæble og hassel
  • Copenhagen Food Forest, der bl.a. vil rumme mirabeller, hyld og solbær og blive etableret i samarbejde med Byhøst og københavnerne
  • Den Åbne Skov med arter som fyr og kirsebær, hvor der vil være fokus på læring i samarbejde med Københavns Naturskole
  • Bytræsskoven med træarter som røn, platan og pil, der er kendt fra bymiljøet i København
  • Egeblandskoven, hvor der vil blive brugt mange bevoksningstyper, træarter og buske som ribs, avnbøg, kvalkved og eg.

Tidshorisonten

Planen skal udføres i 2 etaper. I efteråret 2017 plantes første etape og cirka 25.000 træer. For at vejen mod den modne skov ikke blot bliver ventetid er der allerede nu sået blomster derude, og i løbet af sommeren bliver der lavet stier. Når træerne er plantet i efteråret 2017, vil der igen blive sået blomstrende urter på dele af arealet, der både holder ukrudt væk fra træerne, giver smags- og duftoplevelser for de besøgende, samt giver nektar og pollen til bier og andre bestøvere.

Psst…Man må gerne tage en tur derud og plukke en buket blomster, bare husk at gemme lidt til bierne.