Kærkomne ændringer til Kommuneplan2019

Flere end 1650 borgere, foreninger, virksomheder og lokaludvalg sendte inputs, kritik og idéer til Københavns Kommuneplan 2019, der var i høring i efteråret. De mange høringssvar har medført 169 forslag til ændringer i den endelige kommuneplan.

Siden foråret har Amager Vest Lokaludvalg kørt kampagnen ’mal byen grøn, med fokus på byudvikling og bynatur. Det resulterede i ’Det grønne høringssvar’ til Københavns Kommune Kommuneplan 2019. Sammen med flere end 1650 andre høringssvar har Det grønne høringssvar givet anledning til en lang række forslag til ændringer i Kommuneplanen, efter politikerne i Københavns Kommune har behandlet dem.

Amager Vest Lokaludvalgs forslag

I Amager Vest Lokaludvalgs arbejde med høringssvaret til Kommuneplan 2019 har der især været fokus på flere friarealer og grønne frirum. Amager Vest skal være en endnu grønnere og bæredygtig bydel, hvor naturen tilbyder oplevelser for beboere og besøgende og afhjælper klimaudfordringerne.

Og det ser nu ud til, at lokaludvalgets arbejde har båret frugt. Der er nemlig flere forslag til ændringer i Kommuneplan 2019, der læner sig op af lokaludvalgets grønne høringssvar. Herunder kan du læse et uddrag af dem;

Rammer og retningslinjer

Amager Vest Lokaludvalg foreslog blandt andet en række væsentlige ændringer i rammer og retningslinjer for byudvikling, herunder:

”Alle borgere i København skal have adgang til et grønt offentligt byrum indenfor 300 meter af deres bolig”.

Et flertal i Økonomiudvalget besluttede i ændringsforslag nr. 70, at der maksimalt må være 300 m i gangafstand fra byens boliger til et grønt område – det kan være en park, en lommepark, særligt begrønnede byrum, søerne, samt havnen mv.

Mere natur på betonen

Amager Vest Lokaludvalg havde på baggrund af samtaler med borgere og eksperter i byudvikling og biodiversitet udarbejdet et bud på, hvad et ’godt grønt område’ er, da ’bynatur’ områder ofte er en livløs græsplæne, da det er billigt at anlægge og nemt at holde.

I ændringsforslaget fra politikerne er der ligeledes indtænkt, hvilke kvalitative krav der skal indgå i arealet, for at det kan imødekomme borgernes behov for rekreative arealer i deres nærområde.

Det arbejdes der også videre på i ændringsforslag nr. 47, der vil fremlægge en arealplan, der skal give københavnere i alle bydele – både eksisterende og nye – let adgang til grønne arealer, som er attraktive at bruge;

”Frem mod Budget 2021 vil der blive udarbejdet et forslag til at erstatte gråt med grønt – dvs. forslag til at øge beplantningen i offentlige byrum og byområder, hvor der i dag er overvejende asfalt, fliser eller anden fast belægning på arealerne og herunder også sikre diversitet i denne beplantning”.

Grønnere trafik

Desuden blev det med ændringsforslag 36 besluttet, at et vist antal parkeringspladser skal reserveres til henholdsvis el- og delebiler, når der udarbejdes lokalplaner, hvilket er et vigtigt skridt på vejen til en renere, sundere og miljø- og klimavenlig by.

Læs Amager Vest Lokaludvalgs høringssvar