Hvilke steder trænger til et Tryghedsløft?

Kender du nogle utrygge steder i Amager Vest? Det kan fx være steder, hvor der er meget mørkt, eller svært fremkommeligt. Så send os en lille beskrivelse af stedet, og så tager vi det med til København Kommunes Tryghedsløft 2017.

Tryghedsløft er små, fysiske forbedringer af byrummet, som højst må koste 50.000 kr. Det betyder, at et utrygt sted kan forbedres ved at fjerne beplantning, øge begrønning, opsætte lysspots og forbedre tilgængeligheden ved at anlægge små stier.

Borgerrepræsentationen har afsat 3 mio. kr. i 2017 til at gennemføre 60 tryghedsløft over hele byen.

Lille løft med stor betydningDer blev også afsat 3 mio. kr. til tryghedsløft i 2015. Der fik vi bevilget penge til at beskære træerne ved Irlandsvej, så de ikke længere skygger for gadebelysningen. Det er et lille indgreb, som har haft stor betydning for trygheden, når man færdes på Irlandsvej i aften- og nattetimerne.