Høringssvar på skybrudsprojekter, brev til Kulturudvalget og ny kunstgruppe

Lokaludvalget er klar med deres høringssvar på nye skybrudsprojekter, et brev til Kulturudvalget om mere borgerinddragelse i forbindelse med to kulturhuse, og så har vi fået to nye repræsentanter for Amagerbrogades Kunstgruppe.

Lokaludvalget har afholdt dets første lokaludvalgsmøde siden sommerferien sluttede, og her blev der truffet en række beslutninger inden for alt lige fra miljø til kultur i vores bydel:

Høringssvar vedrørende skybrudsprojekter

Teknik- og Miljøforvaltningen arbejder på en række skybrudsprojekter det kommende år, og de har sendt deres skybrudsprojektpakke i intern høring blandt lokaludvalgene.

Udkastet til projektpakken indeholder i år 3 projekter i Amager Vest:

Peder Lykkes Vej

Tingvej og Skotlands Plads

Kornblomstvej

Amager Vest Lokaludvalg har nu udarbejdet sit høringssvar, som du kan læse herunder:

1. Amager Vest Lokaludvalgs høringssvar vedr. skybrudsprojekter

2. Teknik- og Miljøforvaltningens høring af projektpakken for skybrudsprojekter

Flamingo-forurening i Ørestad

Det flyder med flamingoskrald i Ørestad. Sådan lyder det fra en borger, der har henvendt sig til lokaludvalget og berettet om, at der pga. nybyggeri flyver flamingo ud i de nærliggende haver. Borgeren er opmærksom på, at det kan ikke helt undgås, at noget flyver fra nybyggerierne ud i Ørestad Syd, men erfaringen med 78 stykker flamingo per m² i en have er ikke acceptabelt.

Borgeren har haft held med at få By og Havn til at opsætte regler for oprydning på byggepladser, men By & Havn understreger, at det kun er Københavns Kommune, der kan sanktionere de entreprenører, der ikke overholder dem. Erfaringen er, at nogle entreprenører gør et ærligt forsøg på at overholde reglerne. Andre gør ikke.

Derfor har lokaludvalget rettet henvendelse til Teknik- og Miljøudvalget om, at der bør rettes op på den lemfældige omgang med byggeaffaldet ved byggerierne i Ørestad Syd. Læs hele henvendelsen herunder:

Henvendelse vedr. flamingoforurening

Brev til Kulturudvalget om kulturhuse i Ørestad

Der er i Ørestad to kulturhuse på vej: Byens Hus og Bella Uno, som skal stå færdige i henholdsvis 2025 og 2023. Men det er ved at være lidt for længe siden, at borgerne er blevet inddraget i de to projekter. Senest var faktisk i 2019, hvor der blev afholdt en workshop om Byens Hus. 

Derfor har lokaludvalget besluttet at rette henvendelse til Kultur- og Fritidsudvalget, hvor vi lægger op til et styrket samarbejdet om mere borgerinddragelse i forbindelse med planlæggelsen af kulturhusene.

Læs hele henvendelsen herunder:

Brev til Kultur- og Fritidsudvalget

Repræsentanter for Kunstgruppen

Siden 2015 har Amager Vest og Amager Øst Lokaludvalg samarbejdet for mere kunst på Amagerbrogade og har blandt andet udarbejdet en kunststrategi sammen med Fabrikken for Kunst og Design, der skal være med til at gøre idéerne til virkelighed.

Nu har lokaludvalget udpeget to repræsentanter for kunstgruppen, som vil engagere sig i arbejdet – og være med til at præge de to bydele visuelt og kunstnerisk.

De to nye repræsentanter er:

Ulla Støvelbæk, suppleant i Amager Vest Lokaludvalg. Ulla repræsenterer i øvrigt Brugerrådet ved Solvang Bibliotek.

Marianne Nissen, som er fast inventar i lokaludvalgets arbejdsgruppe for Børn & Kultur.

Herunder kan du læse meget mere om Kunstgruppens arbejde og strategi:

Strategi for Kunstgruppen, Amagerbrogade

Ansøgninger til Bydelspuljen

Lokaludvalget besluttede på mødet at bevillige penge til følgende projekter:

Mangfoldighedsfest: 20.000 kr.

Be cool not at fool: 30.000 kr.

BUSTER UNDER ÅBEN HIMMEL: 75.000 kr.

Liv i Sundby - efterårsprogram 2022: 41.000 kr.

Store legedag: 13.000 kr.

Læs meget mere om de støttede arrangementer i referatet for lokaludvalgsmødet og i vores offentlige kalender, der løbende opdateres med arrangementer, vi støtter.

 

Læs hele referatet for lokaludvalgsmødet her.