Høringssvar på ny ældrepolitik, nybyggeri og lokalplanændringer

Amager Vest Lokaludvalg reagerer nu på ny ældrepolitik 2023-2026, byggeri af Ørestad Idrætspark samt en ændring af lokalplanen ifm. med byggeri af dagsinstitution på et tag ved Bella Center.

Amager Vest Lokaludvalg har nu afgivet vores høringssvar på Københavns Kommunes nye ældrepolitik, byggeri på Metrovej 13 ifm. den kommende Ørestad Idrætspark samt en tillægsændring til lokalplan 571 ved Bella Center. 

I forhold til den nye ældrepolitik for 2023-2026 anerkender Amager Vest Lokaludvalg de opstillede mål og kommentarer til at imødegå tidens udfordringer. Viser frem til en mere konkret politik, mens vi for øjeblikket ikke har yderligere tilføjelser.

Derudover har vi fremsendt kritiske kommentarer til en naboorientering vedrørende byggeriet på Metrovej 13. Her skal Ørestad Idrætspark bygges, hvor vi udtrykker bekymring over aspekter som omklædningsforhold og tilgængelighed til pavillonerne. Vi støtter dog en dispensation fra den nærende lokalplan under visse betingelser - bl.a. at der skal være god tilgængelighed for handicappede.

Ligeledes udtrykker lokaludvalget bekymring i forbindelse med en tillægsændring til lokalplan 571 ved Bella Center, specifikt angående børneinstitutioners udearealer og sikkerhed ved at placere legepladser på taget. Vi opfordrer kommunen til at prioritere børns velfærd og ret til leg ved at finde egnede lokaler med udendørs legearealer på stue-niveau.

Amager Vest Lokaludvalg forventer, at vores høringssvar vil blive taget i betragtning i de kommende beslutningsprocesser.Du kan finde alle vores høringssvar i deres fulde form her.