Høring om miljøkonsekvenserne for Vejlandskvarteret

Inden man beslutter sig for at påbegynde byggeriet af Vejlandskvarteret, skal der udarbejdes en miljøkonsekvensrapport – VVM – der skal belyse miljøkonsekvenserne af byggeriet.

Vejlandskvarteret skal huse 2000 boliger, en 4-sporet skole, daginstitution, detailhandel, naturformidlingscenter, cafeer og parkering på et område, der i dag rummer både natur og gammel losseplads.

Høringen efterspørger input til, hvilke forhold miljøkonsekvensrapporten skal belyse for at give et fyldestgørende billede af miljøkonsekvenserne af byggeriet, inden man beslutter sig for at bygge. Det kan for eksempel være bemærkninger til, hvilke miljøpåvirkninger, der skal indgå i vurderingen, samt viden om lokale forhold, der skal tages hensyn til i miljøkonsekvensrapporten.Lokaludvalget ønsker at få følgende belyst

Arbejdsgruppen for Fysisk planlægning i Amager Vest Lokaludvalg har behandlet sagen og formuleret et høringssvar, der lægger vægt på følgende:

 1. En grundig undersøgelse af eksistensen af og konsekvenserne for internationalt beskyttede, fredede eller truede plantearter i og udenfor byggeområdet.

   
 2. Konsekvenserne for trafikafviklingen i Amager Vest, når der bygges 2000 flere boliger

   
 3. Forslag om beregning af miljøkonsekvenser ved et nyt alternativ – en bilfri bydel

   
 4. Konsekvenserne af lysforurening for den rekreative værdi af en stjernehimmel

   
 5. Grundig undersøgelse af afværgeforanstaltningerne for giftige gasarter

   
 6. Byggeriets konsekvenser for luftforurening og klimabelastning for resten af København

   
 7. Opmærksom på sætningsskader