Henvendelse til Borgerrepræsentationen og TMU vedrørende tung trafik

Amager Vest og Amager Øst Lokaludvalg samarbejder om at løse udfordringer med den stigende mængde jordtransporter. Nu retter vi henvendelse til Borgerrepræsentation og Teknik- og Miljøudvalget.
Fotograf
Sofie Astrid Jensen

I et fælles initiativ har Amager Vest og Amager Øst Lokaludvalg besluttet at rette en officiel henvendelse til Borgerrepræsentationen og Teknik- og Miljøudvalget vedrørende den voksende bekymring om tung trafik på øen. Vi ønsker at indlede en dialog med forvaltningen for at tackle problemet med stigende jordtransporter gennem boligområder.

Baggrunden er en betydelig stigning i tung trafik, især fra jordtransporter, der skal deponere store mængder jord til en række større anlægsprojekter bl.a. Lynetteholmen. Denne udvikling har ført til gentagne bekymringer fra lokale borgere, grundejerforeninger og boligforeningsbestyrelser. Stigende farlige situationer i områder med bløde trafikanter og børn har været et særligt anliggende.

Med henvendelsen anmoder de to lokaludvalg om etableringen af et samarbejde med forvaltningen om udpegning af ruter for jordtransporter. Formålet er at finde en løsning, der øger trygheden og trafiksikkerheden på Amager.Læs hele henvendelsen i bunden af siden.

Henvendelse vedrørende samarbejde med BR og TMU om udpegning af ruter