Havnetunnel og Amager Fælled – det mener borgerne på Amager

Læs her hvad borgerne synes om udsigterne til projektet Amager Fælled Kvarter.

Ja, tak til havnetunnel

Resultatet viste, at 60% af borgerne i borgerpanelet enten er meget positive eller positive overfor udsigterne til en mulig havnetunnel. 66% af de positivt indstillede borgere mener, at en havnetunnel vil afhjælpe de trafikale problemer i Indre By. Blandt de negativt indstillede borgere foretrækker 43% at trængsel i trafikken løses ved forbedringer af kollektive transportformer og cyklisme frem for forbedringer af forholdene for bilister.

Bevar Amager Fælled

Borgerpanelet blev også spurgt, hvad de mener om udsigterne til byggeriet Amager Fælled Kvarter. Her var 51% meget negativt indstillet og 23% negativt indstillet. 71% af de negativt indstillede mener, at der ikke skal bygges mere på Amager Fælled. Blandt de positivt indstillede borgere lægger 52% vægt på, at salget af byggegrunden skal bruges til at finansiere metroen, mens 39% nævner boligmanglen som den primære årsag til at bakke op om byggeriet.

En positiv byudvikling

På spørgsmålet om amagerkanernes holdning til byudviklingen generelt de seneste 10-15 år på Amager svarede 71%, at den er positiv eller meget positiv. Og det som et flertal af borgerne sætter pris på er byudviklingsprojekter som Amager Strandpark, Field’s, Royal Arena og metroen, mens bekymringen for mindre plads til skæve eksistenser og marginaliserede grupper fylder mindre.

Hvem kommer til orde?

I alt deltog 3.429 borgere fra både Amager Øst og Amager Vest i undersøgelsen. I alt er 8.601medlem af de to lokaludvalgs borgerpaneler, og en typisk deltager er 44 år gammel, har en videregående uddannelse og arbejder som tjenestemand eller højere funktionær

”Vi er meget glade for, at så mange borgere har deltaget i undersøgelsen. Selv om deltagerne ikke er 100% repræsentative for de to bydeles beboere, give undersøgelsen alligevel en god pejling på amagerkanernes holdninger. Samtidig har vi modtaget mange gode forslag til andre emner, der også er vigtige i borgernes hverdag” siger André Just Vedgren, formand for Amager Vest Lokaludvalg