Hannemanns Allé: Bekymring for skolebørn, trafik og naboer

Amager Vest Lokaludvalgs væsentligste pointer fra høringssvaret til skolen på Hannemanns Allé er samlet her - herunder bekymringerne for, at byggegrundens størrelse kan få konsekvenser for trafik, støj og skolebørnenes trivsel.

Som én af de hurtigst voksende bydele i København er det Amager Vest Lokaludvalgs mål, at udviklingen danner de bedst mulige rammer for alle i Amager Vest. Derfor er vi skeptiske, når det til dato største skolebyggeri i København skal opføres på en meget lille grund ved Hannemanns Allé. Vi undrer os over, hvor børnene skal lege og finde ro i pauserne fra en lang skoledag. Og hvordan bliver trafiksikkerheden for børnene, når de skal til og fra skole? Endelig er vi bekymrede for støjbelastningen af de planlagte boliger i Generationernes Hus.

I vores høringssvar til lokalplanen for kommende skole og boliger på Hannemanns Allé har vi fokus på disse bekymringer og kommer med forslag og løsninger til, hvordan vi kan undgå de forventede udfordringer.

Læs vores høringssvar til lokalplanen for skolen på Hannemanns Allé og Generationernes Hus

Trafikafviklingen omkring skolen

Lokaludvalget har fulgt erfaringerne med trafikafviklingen ved Kalvebod Fælled Skole og derfor er det nedslående at se mange af de samme uhensigtsmæssige løsninger på trafikale udfordringer gå igen ved den kommende skole på Hannemanns Allé.

For at imødekomme de udfordringer har vi udarbejdet nogle forslag og løsninger, uden det går ud over sikkerheden i trafikken:

  • Byggepause om morgenen, så der ikke er (tung) trafik på skolevejene.
  • Flere indgange til skolen kan lette trafikpresset om morgenen, så vi undgår trafikkaos på grunden.
  • Et helhedsorienteret blik på trafikken i hele Ørestad er nødvendig for at komme til bunds med de problemer, vi ser – og gerne med mere fokus på fodgængere og cyklister.

Skolens friarealer

Hvad betyder små og tætte friarealer med få aktivitetsmuligheder og manglende adgang til natur for skolebørn? Lokaludvalget har været i dialog med eksperter og forældre om denne problemstilling og forskning og erfaring viser, de små friarealer giver flere konflikter børnene imellem, og kan medvirke til stress og passive børn.

På den ny skole på Hannemanns Allé har vi regnet ud, at udearealet er mindre end 5 m2 pr. barn, delt op i mange ’små’ felter, i taghaver og tagterrasser. 5 m2 kræver en stor kropslig og adfærdsmæssig disciplin, frem for at lægge op til fri leg i pauserne fra skolebænken.

Lokaludvalget er bekymret for, at det er en generel tendens i Københavns Kommune, at nye skoler bliver bygget på alt for små grunde. Derfor arbejder vi for, at der fremover prioriteres mere plads til de kommende skoler i København, så vi får udearealer af en størrelse og kvalitet, der er børnene værdig.

Indtil da har vi en række bud på, hvordan vi kreativt og ambitiøst kan skabe mere plads til de 1200 elever på Skolen på Hannemanns Allé:

Udnyt taget på parkeringshuset til friareal:

Lige ved siden af skolen skal opføres et parkeringshus, der nok vil stå tomt i dagstimerne. Politikerne bør stille krav til forvaltningen om at indtænke parkeringshusets tag eller øverste etage til ekstra friareal til skolebørnene.

Udnyt ledig cykelparkering hos Royal Arena:

Lokalplanen stiller krav om 1.305 cykelparkeringspladser på lokalplanområdet, hvilket æder en stor del bådeskolens og boligernes friareal. Det virker meningsløst, når vi ved at der står 500 ledige cykelparkeringspladser lige ved siden af, som kun anvendes når der er gæster i Royal Arena.

Udnyt det grønne tagareal på skolen og solpaneler på tag til friareal:

På det flotte billede af skolen kan man se, at to af skolens tage er planlagt til henholdsvis grønne tage og solpaneler. Begge dele giver god mening i klimatilpasningsøjemed, men her er pladsen så trang for børnene, at arealerne bør prioriteres til friarealer for børnene.

Støjbelastning i Generationernes Hus

De kommende beboere af Generationernes Hus er jo af gode grunde ikke til stede til at kunne svare på denne høring. Derfor ser lokaludvalget det som sin pligt at indtænke hensynet til de kommende Ørestad borgeres livskvalitet i høringssvaret.

Som det første vil vi pege på det positive i, at så meget af boligernes facade skal bruges til butikker. Bydelens borgere savner byliv og her er en mulighed for det.

Frygt for støjgener

Området for bebyggelsen var i første omgang bestemt for erhvervsbyggeri i Kommuneplan 2015. Anvendelsen blev ændret med den nuværende Kommuneplan 2019 til at skulle anvendes til boliger. Vi gjorde i den forbindelse opmærksom på det problematiske i at ændre områdestatus fra erhverv til bolig, da krav om støj og friarealer er strengere, når der skal bygges boliger. Og det er netop, hvad vi ser resultatet af her.

Af teknik- og miljøudvalgets dagsorden af 20. april kan vi læse, at 58% af boligernes friareal er placeret andetsteds end på grunden. Den oplysning er dog ikke med i lokalplansforslaget, hvilket for os fremstår udemokratisk. Og det er heller ikke nævnt i lokalplansforslaget, hvor de 58% friarealer i stedet bliver placeret.

I forhold til støj frygter lokaludvalget, at beboerne i Generationernes Hus kommer til at blive plaget af støj fra motorvejen. Er det realistisk at forestille sig ”plads til ro og fordybelse”, som lokalplansforslaget lover? Og kommer en anden placering af de 58% friareal får for beregningen af støjbelastningen?

Fakta

I 2023 står en ny skole klar ved Hannemanns Allé. Skolen skal have plads til 1200 elever fra 0.-9.klasse og bliver inklusiv en skolefritidsordning, klub, ungemiljø og madskole, samt en idrætshal og en offentlig svømmehal.

Ved siden af skolen opføres Generationernes hus med plejeboliger, ældreboliger, familie og ungdomsboliger, og detailhandel i stueetagen.

Lokalplanen for skole og boliger er i høring indtil mandag d.29. maj. Du kan afgive dit høringssvar på blivhoert.kk.dk.

Amager Vest Lokaludvalg har været i dialog med beboere, forældre, eksperter og forvaltninger og holder et borgermøde torsdag d. 25. juni på Kanalpladsen. På den baggrund udarbejder lokaludvalget et høringssvar til lokalplanen for skolen og boligerne ved Hannemanns Allé.

Amager Vest Lokaludvalg og Københavns Kommune holder borgermøde om lokalplanen torsdag d. 25. juni kl. 19-21 ved Kanalpladsen for enden af Robert Jacobsens Vej. På grund af COVID19 må vi maksimalt samles 50 personer og mødet er allerede fuldt booket. Hvis du vil på venteliste kan du sende en mail til info@avlu.dk.

Medlemmer fra Amager vest Lokaludvalg vil også være til stede på grunden lørdag d.20. juni fra kl.13. Her kan du  snakke med os om lokalplanen og vores høringsssvar, høre hvorfor vi har fokus på friarealer, trafik og støj, samt få information om høringen og hvordan du kan give din mening til kende på blivhoert.kk.dk.