Grøn, grønnere, Aarhus – en grøn kommuneplan

Amager Vest Lokaludvalg vil gøre København mere grøn. For at få viden og inspiration kigger vi på nogle af de andre større kommuner i Danmark, der allerede har prioriteret bynatur i byudviklingen.

Aarhus Kommune har skrevet flere retningslinjer ind i Kommuneplan 2017, der skal sørge for at bevare, udvikle og etablere grønne områder i byen.

Bevaring

For at sikre byens eksisterende parker, har byrådet i Aarhus besluttet at bevare parkerne som ubebyggede grønne arealer med offentlig adgang. Derfor har man i Kommuneplanen 2017 indskrevet, at byens parker ikke må reduceres mere.

Etablering

Kommuneplanen i Aarhus sætter også rammerne for, at der etableres endnu flere grønne områder. Derfor er der i Kommuneplanen krav om, at byudviklingsprojekter skal bidrage til en grønnere by. Det kan være i form af flere træer, grønne tage eller et kvalitetsløft i en nærliggende park.

Udvikling

Et andet nyt grønt tiltag i Aarhus Kommuneplan er at udvikle arealet omkring Aarhus. I kommuneplan øges skovarealet til 8000 hektar inden 2030. Det svarer til en forøgelse på en halv gang mere skov end i dag. De nye skove vil blive placeret tæt på byerne rundt omkring i Århus kommune, hvor sammenhængende områder, der egner sig til friluftsliv skal udvikles.

For at nå det ambitiøse mål, er der i Kommuneplanen krav om, at kommunen skal plante to nye træer, hver gang de fælder ét træ og byrådet har fra 2017 afsat 2,5 millioner kr. om året til skovrejsning.

Amager Vest Lokaludvalg maler byen grøn. Frem til det endelige høringssvar til Kommuneplan 2019 sætter vi fokus på, hvorfor vi skal have mere bynatur med i byudviklingen og hvordan vi får det. Læs mere om vores arbejde med Kommuneplanen på vores projektside og følg med i arrangementer mm. på Facebook.

Kommuneplan

En kommuneplan er en helhedsplan for en kommune, der sætter rammerne for byens fysiske udvikling. Rammerne fungerer som specifikke regler, som kommunen skal følge i lokalplanlægningen. Det gælder blandt andet i forhold til bygningstæthed, byomdannelse og -fornyelse, parkering og områder uden bebyggelse.

Københavns Kommuneplan 2019 bygger på baggrundsmateriale og analyser omkring boligbehov, boligstørrelser- og sammensætninger, bil- og cykelparkering, behovet for grønne områder samt erhvervsområder. Læs mere om forslaget til Københavns Kommuneplan 2019.