Forskønnelsesprisen 2017

Har du og dine naboer gjort ekstra meget ud af jeres indgangsparti, forhave, legeplads, facade eller byrum?

Så kan I blive præmieret med 10.000 kr. og vinde Forskønnelsesprisen.

Byrumsforskønnelser, som kan samle folk, skabe bedre naboskab, inspirere, forskønne eller invitere til ophold vil komme i betragtning. Arealet skal ligge i Amager Vest bydel og være offentlig tilgængeligt og gerne synligt fra gaden.

”Vi håber på, at prisen kan inspirere folk. Det kunne fx være beboere i en andelsforening,

som er gået sammen om at forskønne eller begrønne et fællesareal ud mod gaden, som så

måske inspirerer naboejendommen til også at gå i gang”, fortæller Robert Nielsen,

medlem af lokaludvalget.

Bedømmelseskomitéen, som består af lokaludvalgsmedlemmer og en arkitekt, tilgodeser

projekter, som samler folk og skaber bedre naboskab, inspirerer, forskønner eller

inviterer til ophold. Arealet skal være offentligt tilgængeligt og gerne synligt fra gaden.

Sidste års vindere

Sundholmskvarterets Nabohave og A/B Gunløg delte prisen sidste år.

Amagerbro helhedsplan havde indsendt projektet Nabohaven på hjørnet af Telemarksgade og Romsdalsgade. Haven fik tildelt prisen, fordi den er et fint eksempel på, hvordan kvarterets beboere kan samarbejde om at forskønne kvarteret og skabe rum for netværksdannende aktiviteter, så som hjemmedyrkning af grøntsager eller grillaftener. De frivillige i Nabohaven har brugt pengene på planter, buske og træer, som de i år kan nyde godt af – de er nemlig ved at springe ud. At de vandt prisen sidste år har haft stor betydning: ”Den betyder rigtig meget! Vi har fået ekstremt meget ros for det arbejde vi har lavet i Nabohaven og de mange timer vi har knoklet der.  Og alle glæder sig til at træer og buske springer ud. Vi er så glade”, fortæller Tina Belsø som er frivillig i Nabohaven. Hun fortæller også at haven ofte bliver brugt af lokale, til grillaftener og hygge, både af unge og ældre.

Andelsforeningen Gunløgsgade på Islandsbrygge havde indsendt et fortovshaveprojekt. Projektet fik tildelt prisen, fordi det er et godt eksempel på, hvordan et lille, befæstet areal kan forskønnes til gavn for offentligheden. En rigtig god idé der kan tjene som inspiration for andre. A/B Gunløg møder samme glæde og ros i kvarteret som Nabohaven, både fra beboere i foreningen men også andre lokale. De har endnu ikke brugt alle præmiepengene, men planen er at de skal geninvesteres i planter. ”Vi er i gang med at eksperimentere med hvilke planter der kan gro og overleve her, da det er svært med den kraftige vind” fortæller Marie Baumann, formand for A/B Gunløg. De kalder prisen for ”et virkeligt godt initiativ – det er så trist at se på store grå fortove og pladser uden grønt, så vi arbejder på at få andre i kvarteret med på vognen”, fortæller hun.  Indtil videre er det lykkedes at smitte nabo-cafeen, som også har anskaffet sig blomsterkasser, efter snak og inspiration fra andelsforeningen.