Folkemøde – Bevar urnaturen på Amager Fælled

Lokaludvalget Amager Vest inviterer i samarbejde med flere partnere til debatmøde

Lokaludvalget Amager Vest inviterer i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening København, Amager Fælleds Venner, Dansk Botanisk Forening, NOAH, Børn i Byen, Islands Brygges Lokalråd, Dansk Ornitologisk Forening – København, Sundby Lokalråd og Miljøpunkt Amager til debatmøde om bevarelsen af den 5.000 år gamle urnatur på Amager Fælled, som er truet på grund af By & Havns planer om byggeprojektet “Amager Fælled Kvarter”.

Der er stor folkelig modstand mod det planlagte byggeri. Fx har 34.232 borgere på nuværende tidspunkt skrevet under på en online underskriftsindsamling for bevarelsen af det stykke urnatur på Amager Fælled, som der ønskes bebygget. Derudover mødte 3.000 borgere op til demonstration i september, hvor de dannede ring om byggefeltet. Lokaludvalget forventer, at der vil komme over 300 borgere til debatmødet den 30. november. Det stykke natur, der ønskes bebygget med 2200 boliger, hvilket svarer til ca. 260.000 etagemetre, består ikke som resten af fælleden af opfyldt jord. Der er derimod tale om mindst 5.000 år gammel vild natur og det sted i Københavns Kommune med den største biodiversitet. Området er ikke fredet som resten af Amager Fælled, da den er omfattet af Lov om Ørestaden.

Det vil derfor kræve folketingets opbakning at ændre på beslutningen om at bygge på et naturmæssigt unikt sted på Amager Fælled.

Folkemødet tilrettelægges som et paneldebatmøde, hvor folketingetsmedlemmer og de fremmødte borgere kan give deres holdninger til kende.

Nikolaj Kirk sponsorerer og serverer en grøn snack og det vil være muligt at købe den flotte “Bevar Amager Fælled” plakat, lavet af HUSK MIT NAVN med 50 % rabat (normal pris 100 kr.) Pengene fra plakatsalg går til Danmarks Naturfredningsforenings arbejde.