Fællesskab Kigkurren på Islands Brygge får nyt liv i 2024

Amager Vest Lokaludvalg har besluttet at forlænge vores leje af hestedrochegrunden på Kigkurren i løbet af 2024.

Amager Vest Lokaludvalg har netop besluttet at støtte aktiviteter på Kigkurren ved at bevilge 33.000 kr. til leje af hestedrochegrunden på Kigkurren i løbet af 2024. Efter tre år med vellykket aktivitet på området, der tidligere var forsømt og ubenyttet, fortsætter lokaludvalget vores engagement i projektet ved at leje grunden et år mere.

I 2020 fik vi tilladelse til at anvende hestedrochearealet til netværksskabende aktiviteter i tre år fra Københavns Ejendomme. Med de tre år nu til ende har lokaludvalget dog fået en unik mulighed for at forlænge projektet yderligere tre år, da arealet stadig står ubenyttet. Denne forlængelse markerer et fortsat fokus på at skabe et levende og grønt fællesskab på hele Kigkurren.

I samarbejde med Islands Brygge Lokalråd og lokale borgere har vi omdannet hestedrochearealet til et indbydende område med opholdsmuligheder såsom borde og bænke, der benyttes af både lokale beboere og besøgende.

I løbet af 2023 har der været afholdt en række samlende og netværksskabende aktiviteter og arrangementer på pladsen, hvilket har bidraget til at styrke fællesskabet.Udover den nye bevilling vil vi også bruge vores puljemidler til fælles aktiviteter på Kigkurren i løbet af næste år. Lokaludvalget opfordrer nu til, at interesserede parter kommer med idéer til initiativet eller ansøger om midler fra bydelspuljen for at støtte yderligere fællesskabsdannende projekter. Ansøgningerne skal indeholde detaljerede budgetter.Læs hele indstillingen fra vores seneste møde her.