Der bygges…

Amager Vest er en bydel i rivende udvikling, og det vil vi med denne serie kaldet “Der bygges..” sætte fokus på.

 Vi vil løbene kort fortælle om de igangværende og kommende byggeprojekter i vores bydel, så du som borger, bedre kan se fremtidens Amager Vest for dig. Når du så cykler forbi en byggegrund med store kraner og betonkonstruktioner, så ved du mere om hvordan det vil komme til at se ud, hvilke boliger og byrum der kommer. Nu hvor vi bor og færdes i en bydel med meget byudvikling, kan det hjælpe lidt på det, når man kender til planerne, og ved hvad der er i vente.

Vi bliver flere og flereDer er en grund til at der er byggeboom i vores bydel. I 2016 var vi 68.668 indbyggere.Siden 2004 er der sket en markant stigning i befolkningstallet, især i nye byudviklingsområder som Ørestad og den sydlige del af Islands Brygge. I 2028 forventes det, at Amager Vest er den bydel i København med det største indbyggertal – på godt og vel 92.500 borgere.

Vi er også den børnerigeste bydel i København selvom Amager Vest befolkningsmæssigt er mindre en både Nørrebro og Østerbro.

Bryggens BastionDen første byggegrund vi vil fortælle om er grunden ved Faste Batteri, som ligger omkranset af Njalsgade, Ørestads Boulevard og Amagerfælledvej lige overfor København Universitet – Søndre Campus. Bach-gruppen som er bygherre på grunden har døbt byggeprojektet Bryggens Bastion.

Første etape er gået i gang – lige nu er det første fundament ved at tørre ved hjørnet af Amager Fælledvej. Første etape er færdig om ca. tre år. Det er det svenske udlejningsselskab Heimstaden AB der har købt tre bygninger i projektets østlige ende. Når hele grunden er færdigbygget vil der være 10 bygninger i alt.

En vision om et grønt, centralt bymiljø med arkitektonisk kvalitet

Bryggens Bastion kommer til at indeholde grønne friarealer med parkstrøg og cykelruter, en vandplads med funktion som klimasikring og indbyggede cykelelevatorer. 75% af området vil bruges til boligareal, svarende til ca. 1.000 boliger. Der vil komme i alt 8 begrønnede karrébygninger og to markante højhuse.

” Højhusene vil, sammen med det karakterfulde grønne parkstrøg, tegne projektets identitet. Her bydes offentligheden indenfor i det bilfrie grønne strøg, der udgør en manglende brik i Københavns grønne cykelsti-net.” fortæller Bach-gruppen. 

Der vil også skabes mulighed for detailhandel på Njalsgade og Amagerfælledvej samt mulighed for hotel, café, kontor, serviceerhverv, daginstitutioner og kulturfaciliteter.

Et historisk områdeNabogrunden Faste Batteri har været et militært øvelsesområde og skydebane fra 1765, hvor kongens soldater kunne øve sig i at skyde og træne kunsten at indtage og forsvare en bastion. Meningen er, at Bryggens Bastion skal skabe bro til nabogrunden Faste Batteri. Anlægget vil blive forskønnet som bypark og områdets historie vil blive bedre formidlet. En del af fortidsmindets oprindelige beplantning bliver i forbindelse med opbygningen af Bryggens Bastion reetableret med rækker af træer for at skabe ophold med læ og skygge. Volden mod Njalsgade bliver også reetableret med genplaceringen af fem historiske kanoner. Placering af kanoner vil foregå i samarbejde med Københavns Bymuseum og Ny Tøjhusmuseet.

Det mener lokaludvalgetDa der blev lavet lokalplan for området, blev Amager Vest lokaludvalg hørt. Lokaludvalget gav udtryk for, at de især var positive over bebyggelsesplanen om at integrere sig i de nærliggende bydele, og at der skabes en troværdig bymæssig gade på Njalsgade. Dog gjorde de også opmærksom på en gruppe borgeres bekymringer for skyggedannelse fra det østlige tårn samt bekymring for øget trafikstøj.

Fakta

– Bach Gruppen har arbejdet med projektet i flere år og opnåede i januar 2016 en lokalplan, som giver mulighed for opførsel af 125.000 kvm, heraf op til 75% boliger.

–De to højhuse bliver hhv. 23 og 30 etager (86 og 99 meter).

–Boligerne vil blive opført med forskellige typologier fra rækkehuse eller byhuse til lejligheder og tagboliger.

-Rådgivere på projektet er et samarbejde mellem tegnestuerne Arkitema Architects, Tredje Natur og Polyform. De første bygninger er tegnet af Arkitema Architects og Entasis.