Borgermøde: Nye tidsbegrænsede parkeringszoner

I forhandlingerne om budget 2022 for Københavns Kommune blev det bl.a. besluttet at indføre nye tidsbegrænsede parkeringszoner, herunder i Amager Vest bydel. Nu kan du komme med dine input til et borgermøde i maj.
Billede
borgermoede_parkering_zoner

Kom til borgermøde og vær med til at drøfte afgrænsningen af de nye tidsbegrænsede parkeringszoner ved Amagerbrogade og Sundby.

Til borgermødet kan du være med til at komme med input om afgrænsningen, og i hvilke tidsintervaller de tidsbegrænsede parkeringszoner skal gælde.

Teknik- og Miljøforvaltningen vil holde oplæg med efterfølgende spørgerunde.

Der serveres kaffe og kage til mødet.

Tid: 23. maj kl. 19.00-21.00

Sted: Øresundsvej 4, 2300 København S

Salen på Loftet, Amager Kulturpunkt

15 nye parkeringszoner

I forlængelse af budgetaftalen for 2022 har Teknik- og Miljøforvaltningen igangsat en proces for at etablere 15 nye parkeringszoner i København, hvoraf syv nye zoner skal etableres ved udgangen af 2022. Otte zoner etableres i marts 2023, herunder nye tidsbegrænsede zoner i Amager Vest og Amager Øst.

Den kommende politiske proces

Allerede i juni 2022 skal Teknik- og Miljøudvalget tage stilling til afgrænsning af de første syv zoner, ligesom de skal godkende en ny model for gæstelicenser, som vil gælde i alle nuværende og kommende tidsbegrænsede zoner.

Afgrænsningen af de resterende otte zoner (herunder i Amager Vest), samt i hvilket tidsrum der skal gælde tidsbegrænsning, vil Teknik- og Miljøudvalget vedtage i september 2022. Den politiske godkendelse i september er en forudsætning for, at de otte zoner kan træde i kraft i marts 2023.