Bedre cykelforhold i Amager Vest

Vi har brug for bedre cykelforhold i Amager Vest. Derfor har lokaludvalget sat fokus på udvalgte steder i bydelen, hvor cykelinfrastrukturen er særlig dårlig i Ørestad Syd, ved Svend Aukens Plads og Krydsning over Artillerivej v. Axel Heidesgade.

Cykelforhold for skolebørnene i Ørestad Syd

Cykelforholdene for skolebørnene i Ørestad Syd er kaotiske pga. byggeaktivitet og ulogisk planlægning af cykelinfrastrukturen. Det gør børn og voksne utrygge.

Behov for sikre skoleveje omkring Kalvebod Fælled Skole i Ørestad

Video Url

Vi skal have løst problemerne på skoleruten til Kalvebod Fælled Skole i Ørestad Syd

– Væk med den tunge trafik fra skolevejene i morgentimerne

– Færre cykelstier og vejarealer, der er spærret af og inddraget til byggeplads

– Bedre logisk planlægning af cykelstierne

– Tydelig markering af cykelstien over motorvejsbroen i Ørestad city

– Højresving forbudt-skilt for biler fra p-kælderen ved hotel Crown Plaza, der hvor cyklisterne krydser vejen.

– Bedre ramper mellem vej og cykelsti

– Krydset på Hannemanns Allé, foran Royal Arena skal have cykeltrafiklys, og flere hjælpelinjer samt blå maling på vejen

– Børn der cykler langs Ørestads Boulevard har brug for markerings af cykelsti og cykeltrafiklys over Hannemanns Allé.

– Bedre dræning af vand på cykelstien

– Nemmere højresving på Ørstad Boulevard, for dem der vil  til Byfælleden

– Et forbudt for biler-skilt, der kører over cykelstien og parkerer i rabatten.

– Bedre direkte vej til skolens cykelparkering, så de kan undgå det travle kryds ved skolen.

Svend Aukens Plads – krydsning Ørestad Boulevard ved Myggenæsgade og Weidekampsgade

Krydsning af Ørestads Boulevard ved Myggenæsegade og Weidekampsgade er et andet centralt sted at forbedre cykelforholdene, da ruten bliver en vigtig del af den grønne cykelrute ”Amagerruten”. Desværre er ruten over Ørestad Boulevard ikke tryg da cyklister skal krydse over gennem  et hul i rabatten.

Behov for bedre cykelinfrastruktur i Amager Vest

Video Url