Amager Vest Lokaludvalg satser på billedkunsten på Amager

Projektet er del af FABRIKKENs tilbud om billedkunstworkshops til lokale skoler og institutioner i nærmiljøet som går under navnet Outreach.

Målet er at tilbyde børn og unge undervisning af kunstfaglig og pædagogisk højt niveau, og skabe nye muligheder for udfoldelse indenfor kunstneriske udtryksformer og teknikker. Gennem et kreativt frirum er håbet at styrke børnenes kropslige, sanselige og kognitive erfaringer, og samtidig skabe succesoplevelser, som kan overføres til andre sammenhænge af deres liv. Alle forløb afholdes på FABRIKKEN i samarbejde med husets kunstnere, hvilket giver børnene et unik blik ind i kunstens maskinrum, og tilføjer undervisningen en særlig atmosfære.

“Både lærere, og vi selv har observeret de mange positive effekter, som opstår, når børnene får lov til at fordybe sig i kreative processer, og mærke glæden ved at være i den skabende proces. Vi er gang på gang overrasket over børnenes store engagement, nysgerrighed og deres gode samarbejde i den kreative fase”, fortæller kunstnerne Carina Zunino og Karen Land Hansen, som har faciliteret seneste undervisningsforløb på FABRIKKEN.

Støtten fra AVLU er helt afgørende for den fremtidige udvikling af FABRIKKEN OUTREACH – hvis vigtigste opgave er at løfte kunst- og kulturindsatsen for børn og unge, først og fremmest på lokale skoler og fritidsinstitutioner i Amager Vest. Over en tre-årig periode skal Fonden FABRIKKEN for Kunst og Design i samarbejde med husets professionelle kunstnere tilrettelægge adskillige flere workshopforløb, der tilføjer den daglige undervisning en kunstnerisk dimension.

”Amager Vest Lokaludvalg har indgået et samarbejde med Fabrikken for at sikre en større social lighed i de muligheder som børn og unge har for at udvikle deres personlighed og kreative evner. Det er vigtigt, at også børn af økonomisk dårligt stillede forældre, får mulighed for at møde kunsten og kunstnerne på nærmeste hold. Projektet skal have et tæt samarbejde med de kommunale tilbud på området, skolerne og det boligsociale arbejde i Amager Vest”, fortæller Niels Balling, Tovholder for Amager Vest Lokaludvalgs arbejdsgruppe for kultur og fritid.

Samarbejdet er et led i realiseringen af lokaludvalgets visioner om flere muligheder for fritid, kunst og kultur, som blev formuleret i lokaludvalgets bydelsplan 2017-2020. Med projektet ønsker lokaludvalget at sikre nærhed til kreative aktivitetstilbud for lokalområdets børn og unge, fordi det er væsentligt for et godt hverdagsliv. Ved at fokusere på kunsten og på aktiviteter, der gør op med vante forestiller, er ønsket at sætte nye tanker i gang om identitet, fællesskab og medborgerskab.