Ændring af skoledistrikt for Ørestad?

Børne- og Ungdomsforvaltningen har vurderet behovet for skoledistriktsændringer.

På baggrund af vurderingen besluttede forvaltningen at sende forslaget i høring hos alle skolebestyrelser, forældrebestyrelser i fritidstilbud, lokaludvalg, Skole og Forældre, Brug Folkeskolen, Københavns Forældreorganisation, Københavns Fælles Elevråd og Ungerådet.

Forvaltningen foreslår som udgangspunkt kun ændringer af skoledistrikterne for at imødekomme eventuelle kapacitetsudfordringer. Forslagene vedrører Ørestad på Amager og Nørrebro/Bispebjerg. Der er ikke af kapacitetsmæssige årsager behov for ændringer af distrikter i andre dele af byen.

Sagen fremlægges for Børne- og Ungdomsudvalget igen på baggrund af de indkomne høringssvar på mødet den 14. august 2019. Forslagene skal herefter behandles af Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen og træder i kraft ved BRs godkendelse, og vil således være gældende ved indskrivningen til skoleåret 2020/21.