2021 i Amager Vest

Her ved indgangen til 2022 gør vi status over 2021 i Amager Vest Lokaludvalg. Læs om vores projekter, og få et overblik over, hvor mange borgermøder vi har holdt, høringer vi har sendt, kampagner vi har kørt og puljemidler, vi har uddelt.

2021 i tal

92 behandlede puljeansøgninger

2.266.877 kr. bevilgede puljemidler

16 behandlede høringer

13 behandlede borgerhenvendelser

18 borgerinddragende aktiviteter

2 kampagner

1 festival

 

Projekter i 2021

Amager Klima- og Demokratifestival

Hvad kan vi hver især gøre for at belaste klima og miljø mindst muligt, og hvordan påvirker vi beslutningstagerne? Amager Klima- og demokratifestival arrangeres af en arbejdsgruppe med medlemmer fra Amager Vest Lokaludvalg, Amager Øst Lokaludvalg og Miljøpunkt Amager. Festivalen blev i år suppleret af udflugter, podcasts , videoer, og events om alt fra trafikøer og stormflodssikring til Kigkurren og Amager Ressource Center.

Plads til børneliv

I Amager Vest og andre steder i København, ser vi eksempler på, at de nybyggede skoler og udvidelsen af de eksisterende, efterlader meget lidt plads til de udearealer, der spiller en essentiel rolle i børns faglige og sociale udvikling. Med Kampagnen Plads til børneliv råber vi politikerne på Københavns Rådhus op, så vores børn kan få den plads, de fortjener.

Plads til cykler på Brydes Allé

Københavns Kommune planlægger et cykelprojekt på Brydes Allé. Der skal laves flere cykelbaner, flere vejbump og plantes træer, og flere parkeringspladser bliver nedlagt, så alléen bliver sikker og føles tryg for de bløde trafikanter. Amager Vest Lokaludvalg har inddraget borgerne i projektudformningen i dialog med Teknik- og Miljøforvaltningen. Teknik og Miljøforvaltningen har lavet en analyse, der peger på en udvidelse af parkeringszonerne i netop det område.

Plads til parkering på Brydes Allé

Efter henvendelse fra borgere omkring Brydes Allé har lokaludvalget taget fat på bydelens parkeringsudfordringer. Særligt omkring Brydes Allé mangler der p-pladser. Derfor valgte lokaludvalget at gå i dialog med borgerne, om en bedre indretning af vejen samt en afdækning af behovet for parkeringsregulering. Resultatet af borgerinddragelsen er nu en del af Teknik- og Miljøforvaltningens anbefalinger til udvidelse af parkeringszonen i Amager Vest.

Overdækning af Øresundsmotorvejen

En ny Østlig Ringvej skal sikre trafikal betjening af Lynetteholmen, og aflaste store dele af Indre By ved at føre trafikken udenom byen. Amager Vest Lokaludvalg frygter øget trafikbelastning og støj- og luftforureningen fra Øresundsmotorvejen, som skal udvides med et ekstra spor i hver retning. Derfor satte vi Østlig Ringvej til debat på et borgermøde i september. Vi peger på en lokal løsning på den øgede trafik – nemlig en overdækning af Øresundsmotorvejen og Københavns Kommune har nu sat en forundersøgelse af projektet på tegnebrættet.

Digitalt borgermøde om daginstitution

I begyndelsen af 2021 afholdte vi vores første digitale borgermøde om et lokalplansforslag til en kommende daginstitution i Ørestad Syd til 274 børn og 50-60 personale. Lokaludvalget havde valgt at fokusere på institutionens placering i forhold til manglende parkering, trafiksikkerhed og på institutionens størrelse. Spørgsmålet om konsekvenserne af de meget store børneinstitutioner for børns og personales trivsel har flere gange været fremført af lokaludvalget. Nu arbejder Københavns Kommune på en ny klyngestruktur, og lokaludvalget håber, det vil få positiv indvirkning på daginstitutionsområdet.

Kommunalvalg21 – Spidskandidaterne I Amager Bio

Lokaludvalget skød kommunalvalget i gang med et valgmøde i Amagerbio. Under kyndig ledelse af Kurt Strand blev børneliv, billige boliger, trafikale udfordringer og By & Havns rolle i byudviklingen debatteret blandt Københavns Kommunes spidskandidater. Debatten blev krydret med resultater fra lokaludvalgets spørgeskemaundersøgelse om borgernes holdninger til de 4 emner.

Kigkurren – bydelens nye grønne mødested

Amager Vest Lokaludvalg og Islands Brygge Lokalråd har længe arbejdet for, at Kigkurren udvikles til et grønt byrum til glæde for bryggeboerne. Lokaludvalget har gjort det muligt at udnytte den gamle Hestedroschegrund på Kigkurren de næste tre år til et indbydende byrum for afslapning og aktiviteter for borgerne på Islands Brygge. Nu arbejder vi på, at hele Kigkurren på sigt skal blive en grøn korridor og mødested for bydelens beboere og besøgende. 

Sammen om Sundholm

Som en del af Samarbejdsforum Sundholm arbejder vi videre på at udvikle Sundholm i samspil med og respekt for alle brugere i området: udsatte, ansatte, medarbejdere, eksperter, politikere og naboer. Første konkrete resultat er aktivering af Sundholms gamle maskinhal, som vi nu endelig har fået i brug til netværksskabende aktiviteter. Behovet for et stofindtagelsesrum er der stadig, og lokaludvalget arbejder fortsat på en realisering i samarbejde med Kirkens Korshær.

Fremtiden for Sundby Idrætspark

Fodbold, volley, hundeluftning eller ungdomsboliger - Udviklingen af Sundby Idrætspark er på vej. Sammen med Økonomiforvaltningen inviterede lokaludvalget borgere, naboer og brugere af idrætsanlægget til workshop om behov, ideer, udfordringer og potentialer i parken og der kom talrige idéer på bordet. Vi inviterer snart til et møde om den videre udvikling af parken.

Trafiksikkerhed ved Englandsparken og Sundby Idrætspark

I starten af året stod vi bag en analyse af trafikforholdene omkring Englandsparken og Sundby Idrætspark. Analysen skulle hjælpe med at finde konkrete tiltag for at højne trafiksikkerheden.

I maj inviterede vi lokale beboere og kommunens politikere til en rundvisning med fokus på de nuværende trafikale udfordringer og efterfølgende debat om behovet for at forbedre sikkerheden. Analysen og mødet med politikerne skal gøre opmærksom på behovet for at øge sikkerheden og er baggrund for at søge Københavns Kommune om midler til at forbedre forholdene.

Lokalt valg i lokale aviser

I februar 2022 er der valg til lokaludvalg i København og i Amager Vest indgik vi i et samarbejde med to lokale aviser for at informere om arbejdet i lokaludvalget og reklamere for valget. Det kom der et firesiders indstik ud af, hvor gamle og nuværende medlemmer af lokaludvalget blev interviewet om opgaver som medlem og hvor samarbejdspartnere og lokale aktører fortalte om samarbejdet med lokaludvalget. Læs hele indstikket, som udkom i hhv. Ørestad Avis og Bryggebladet i december 2021.

 

KOMMENDE PROJEKTER

Bydelsplanen

Når det nye lokaludvalg er samlet i starten af 2022, er ét af de første store projekter at udarbejde en visionsplan for lokaludvalgets arbejde i bydelen; Bydelsplanen. Bydelsplanen bliver udarbejdet hvert 4. år i samarbejde med lokale københavnere, eksterne partnere og fagforvaltningerne i kommunen. Bydelsplanerne beskriver lokaludvalgets visioner for fremtiden og idéer til konkrete løsninger i relation til bydelens byudvikling. Bydelsplanerne indgår i vores arbejde og er et idékatalog til byudviklingen i København.