15 nyvalgte medlemmer til Amager Vest Lokaludvalg

Valg til Amager Vest Lokaludvalg er nu afsluttet. Her er de 15 foreningsmedlemmer, der er stemt ind, og som sammen med de politisk udpegede medlemmer kommer til at udgøre det nye lokaludvalg.

Så er valg til lokaludvalg afsluttet og de 15 medlemmer, der repræsenterer foreninger, er fundet! 

Valgresultatet med stemmetal i parentes

 1. Christian Eggert Jørgensen, Det Danske Spejderkorps, Sundby (25)
 2. Christine Bang Andersen,E/F Brydeshus (23)
 3. Nete van Gaever Skøtt, E/F 8-Tallet (21)
 4. Anne-Sofie Thomsen, Boligforeningen Sundholm Syd (20)
 5. Erhardt Franzen, Sundbyernes Grundejerfællesskab (18)
 6. Mette Bugge, Grundejerforeningen Ørestad (17)
 7. Arne Bjørn Nielsen, Ældre Sagen Amager2300 (14)
 8. Helga Birgitta Mark, Dansk Handicap Forbund (13)
 9. Ib Ferdinandsen, AB Gullfoss (13)
 10. Jann Kuusisaari, Hjerteforeningen København S (11)
 11. Erik Vittrup Christensen, Grundejerforeningen Havnestad (11)
 12. Steen Höier, Peder Lykke Centret (10)
 13. Jan Oster, Bryggens Borgerforening/Islands Brygges Lokalråd (10)
 14. Jan Schumann, Grundejerforeningen Gimle (10)
 15. Peter Hjorth, Det Demokratiske Parti (10)
 16. Keld Volder, HAB Afd. Gullandsgården 1251 (9)
 17. Allan Winther Graversen, Ejerforeningen Parkhusene 2 (9)
 18. Ib Wendrup, Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv (9)
 19. Andreas Lauritzen, Samrådets Boligselskab og Dronning Louises Stiftelse (8)
 20. Nicklas Girel, AB Lysefjordsgade 8-10 (8)

50 foreninger har stemt til valget med hver op til 9 stemmer.

Suppleantlisterne

Som noget nyt er der denne gang tre suppleantlister. Én for hver interessegruppe. Når der er afbud fra et medlem, indkaldes 1. suppleanten fra den suppleantliste medlemmet har valgt. Er der afbud fra to i interessegruppen indkaldes 2. suppleanten osv. Kort sagt, 1. suppleanterne kan godt forvente at blive kaldt ind til en del møder i løbet af et år.

Her er de tre suppleantlister

Bolig, miljø og erhverv (9 kandidater valgt):

 1. suppleant: Allan Winther Graversen
 2. suppleant: Ib Wendrup 
 3. suppleant: Andreas Lauritzen

Ældre, sundhed, social og integration (5 kandidater valgt)

 1. suppleant: Keld Volder

Børn, unge, idræt, kultur og fritid (2 kandidater valgt):

Vi supplerer løbende listen med flere suppleanter.

Ved stemmelighed er der trukket lod.

Udover de 15 valgte foreningsrepræsentanter, bliver 10 medlemmer udpeget fra de 10 politiske partier, der sidder i Københavns Borgerrepræsentation. Alle nye medlemmer skal godkendes i af Borgerrepræsentationen d. 24. marts. Tirsdag d. 29. marts holder Amager Vest Lokaludvalg et konstituerende møde, hvor formand og næstformand skal vælges. Nærmere info følger.