Henning Bjørn Christiansen

Medlem af Amager Vest Lokaludvalg

Henning er valgt ind i lokaludvalget som repræsentant for EF 8-tallet.