Høringer og høringssvar

Formålet med en høring er at høre, hvad lokale borgere,  interesse- eller frivillige organisationer og virksomheder mener, inden der træffes endelig beslutning i sager af særlig betydning for bydelen.

Om høringerKøbenhavns politikere og forvaltninger sender løbende sager i høring hos lokaludvalgene, når de ønsker en lokal tilbagemelding på en konkret plan eller forslag. Formålet med en høring er at høre, hvad lokale borgere,  interesse- eller frivillige organisationer og virksomheder mener, inden der træffes endelig beslutning i sager af særlig betydning for bydelen. Det kan handle om fysisk planlægning, miljø, sundhed, trafik, idræt, skole, børn, unge, ældre, kultur og meget mere.

På Københavns Kommunes høringsportal Bliv Hørt er alle høringer for byen, aktive som afsluttede, samlet. 

Amager Vest Lokaludvalg afgiver svar i høringer, der handler om vores bydel. Ud fra vores kendskab til bydelen og vores viden om byudvikling drøfter vi de forskellige forslag fra Københavns Kommune og sender høringssvar tilbage med konstruktiv kritik og nye idéer. På den måde kan borgerrepræsentationen tage lokale interesser med i overvejelserne, når de træffer vigtige beslutninger.

Vi arrangerer jævnligt debatter, informationsmøder, sender borgerpanelsundersøgelser ud eller spørger på Facebook, når vi ønsker dit input til aktuelle problematikker og temaer i bydelen.

Dine høringssvarDu kan også selv afgive svar på høringer. Du behøver ikke bo i den pågældende bydel eller i Københavns Kommune for at kunne afgive høringssvar om et lokalplansforslag eller et forslag til ny kulturpolitik i kommunen.

Som borger kan du blive berørt når der sker ændringer i København. Derfor kan det også være gavnligt at holde sig opdateret og tage del i arbejdet når Borgerrepræsentationen inddrager lokaludvalg og borgere i processen omkring byudvikling, byplaner, lokalplaner og lignende. 

Bliv Hørt

Kommunens borgermøderI særlige tilfælde inviterer kommunen også til borgermøder,  som er åbne for alle interesserede. Her har du mulighed for at stille spørgsmål og give din mening til kende vedrørende projekter, der skal i høring.

Her kan du se aktuelle invitationer til borgermøder i kommunen