Arbejdsgruppemøder

Du kender bydelen bedst. Derfor vil vi gerne høre din mening, viden og idéer. deltag i vores arbejdsgruppemøder eller kontakt os med idéer og input.

Arbejdsgruppemøder
Vi har nedsat fire arbejdsgrupper under lokaludvalget, der holder møder månedligt. I arbejdsgrupperne igangsætter vi projekter og arrangerer aktiviteter i bydelen og behandler ansøgninger til vores bydelspulje. Alle kan deltage i arbejdsgrupperne, både for at diskutere en konkret sag eller engagere sig i gruppen over længere tid.

Find tid og sted for møderne her

Arbejdsgrupperne

Fysisk Planlægning og Miljø

Arbejdsgruppen “Fysisk Planlægning” arbejder for en bæredygtig byudvikling for både mennesker og miljø. Vi behandler forslag til lokalplaner for byudvikling og byggerier, arbejder med trafik og infrastruktur, bynatur og biodiversitet, samt miljøpolitik og andre politiske forslag, der påvirker bydelens fysiske miljø.

Møderne afholdes den første onsdag i måneden på Sundholmsvej 8, 2300 KBH S

Tovholder - Erhardt Franzen erhardt@avlu.dk

Find dagsordner og arbejdsdokumenter her

Børn, Unge, Uddannelse og Beskæftigelse

Arbejdsgruppens formål er at skabe de bedste rammer og muligheder for de mange børn og unge i bydelen. Det er både de sociale rammer i form af fritidstilbud og aktiviteter for børn og unge, samt de fysiske, som institutioner, børnehaver, skoler og fritidsklubber. Vi behandler emner, der har betydning for børn og unge i Amager Vest og vurderer ansøgninger til bydelspuljen.

Møderne afholdes den første tirsdag i måneden på Sundholmsvej 8, 2300 KBH S.

Tovholder - Kresten Thomsen kresten@avlu.dk

Find dagsordner og arbejdsdokumenter her

Kultur og Fritid

Arbejdsgruppen “Kultur og Fritid” arbejder med forslag til kulturprojekter og behandler de mange ansøgninger, der søger penge hos lokaludvalgets Bydelspulje til arrangementer og aktiviteter i bydelen. Vi tager samtidig stilling til høringer vedr. musik, kunst og fritid i Amager Vest og deltager ofte i lokale kulturarrangementer.

Møderne afholdes som regel den første torsdag i måneden på Sundholmsvej 8, 2300 KBH S

Tovholder - Uffe Meulengracht uffe@avlu.dk

Find dagsordner og arbejdsdokumenter her

Sociale, Omsorg, Sundhed, Integration og Erhverv

Arbejdsgruppen behandler høringer og puljeansøgninger om alt fra dagtilbud og servicebusser til plejeinstitutioner og ungdomsklubber, samt sundhedsspørgsmål. Ambitionen er at gøre Amager Vest til en mangfoldig bydel med plads til alle, uanset alder, køn, handicap og etnicitet.

Møderne afholdes som regel den første torsdag i måneden på Sundholmsvej 8, 2300 KBH S

Tovholder - Lasse Vogel lasse@avlu.dk

Find dagsordner og arbejdsdokumenter her